Uz podršku

Poslovni partneri

Medijski partneri

Reklame

28.04.2014. - Odabrani kandidati za saradnju na PSD projektu

Odabrani kandidati za saradnju na PSD projektu po objavljenim javnim pozivima sa opisima poslova/projektnim zadacima od 8.01.2014. godine su:

Projektni zadatak 1 - Sveobuhvatna sektorska procena kroz analizu dostupnih studija koje su rezultat već realizovanih projekata finansiranih od strane „USAID“: K Konsalting;

Projektni zadatak 2 - Procena potencijalnih MSPP klijenata i procena potreba izabranih korisnika: Agencija za konsalting „EASY4BUSINESS“;

Projektni zadatak 3 - Kratka analiza i izbor postojećih udruženja i klastera i procena potreba odabranih korisnika: Albin Crnišanin;

Projektni zadatak 4 - Identifikacija i odabir lanaca vrednosti: Ponavljanje izbornog postupka;

Projektni zadatak 5 - Priprema kriterijuma i prateće dokumentacije za izbor potencijalnih dobitnika grantova u okviru ciljnih grupa mladi i žene: Sabina Jusufović;

Projektni zadatak 6 - izrada Plana rada: Agencija za konsalting „EkoSfera“.

NazadSve vesti


17311486