Uz podršku

Poslovni partneri

Medijski partneri

Reklame

15.04.2014. - Serbia organica obučavala nastavnike srednjih stručnih škola iz oblasti prerade organske hrane

Nacionalno udruženje ,,Serbia organika” je krajem marta organizovalo dvodnevnu obuku nastavnika srednjih stručnih škola ( poljoprivredno-tehnoloških, tehničkih itd.) u Novom Sadu u Tehničkoj školi ,,Pavle Savić“ iz oblasti prerade organske hrane. Naime, Serbia organika je dobila akreditaciju za edukativni program ,,Organska proizvodnja i prerada organske hrane“ od strane Zavoda za unapredjivanje obrazovanje i vaspitanja koji je objavljen u Katalogu programa stalnog stručnog usavrašavanja nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika za školsku 2012/2013 i 2013/2014, autora programa Prof. dr Snežane Oljače i Aleksandre Janićijević-Stakić (nastavnika Poljoprivredne škole u Krnjači), za školske 2012/2013 i 2013/2014 godine. U toku ove obuke, nastavnici koji predaju predmete iz oblasti prerade hrane kako biljnog tako I životinskog porekla, su upoznati sa opštim principima organske proizvodnje, stekli uvid u zakonske propise i standarde, o tehnologijama prerade biljnih I animalnih proizoda, mikrobiološkoj kontroli organskih proizvoda kao i tržištu i marketing. Kroz praktične radionice su prošli kroz zamišljeni ciklus tehnološke izrade gotovog organskog proizvoda po zahtevima organske proizvodnje do razmatranja mogućnosti za plasiranje takvog programa.

Ova edukacija je nastavak obuke nastavnika Poljoprivrednih škola koje je Nacionalno udruženje obučavalo u toku 2011. i 2012 godine i u toku koga se oko 120 nastavnika iz oko 30 škola u Srbiji obučilo iz oblasti organske poljoprivredne proizvodnje.

Na inicijativu i uz aktivno učešće NASO, u saradnji sa Zavodom za unapređenje obrazovanja i vaspitanja su u toku 2010. god. izrađeni i usvojeni nastavni programi iz organske poljoprivredne proizvodnje i od školske 2011/2012.godine uvedeni kao izborni predmeti (organsko povrtarstvo i ratarstvo, organsko voćarstvo i organsko stočarstvo) u poljoprivredne škole u okviru nastavnog smera poljoprivredni tehničar. Kako je ovo bio prvi korak, stručno usavršavanje od strane Serbia organika je usledilo kao podrška intezivnijem motivisanju i usavršavanju nastavnika kako bi se i učenici uključivali intezivnije u odabir ovih predmeta.

NazadSve vesti


16397166