Uz podršku

Poslovni partneri

Medijski partneri

Reklame

15.04.2014. - Sa tržišta povučene sve proizvedene serije „Štrudla sa smokvama“ proizvođača „Žitoprerada DM“ IZ Novog Bečeja

Sve proizvedene serije proizvoda „štrudla sa smokvama“ proizvođača „Žitoprerada DM“ iz Novog Bečeja na koje se odnosila notifikacija Sistema brzog uzbunjivanja o bezbednosti hrane – RASFF povučene su iz prometa u našoj zemlji.

Notifikacija RASFF-a stigla je iz Slovenije o nivou iznad maksimalno dozvoljenih vrednosti ohratoksina A (3 mikrograma po kilogramu je dozvoljena granica) u proizvodu pomenutog proizvođača.

Poljoprivredna inspekcija Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije je, po prijemu ove notifikacije, obavila kontrolu proizvođača „Žitoprerada DM“. Konstatovano je da proizvođač nema sledljivost niti uspostavljen sistem bezbednosti po principima HCCP-a i zabranjeno je dalje prometovanje pomenutog proizvoda. Kao i u zemljama EU, kada se RASFF notifikacijom utvrdi da je neka zemlja proizvela i stavila na tržište zemalja članica proizvod koji ima određene nepravilnosti, nadležne inspekcije reaguju u pravcu pronalaženja razloga i otklanjanja nepravilnosti. Sporadični slučajevi poput ovog potvrđuju da sistem funkcioniše i da svi u lancu hrane moraju odgovorno da rade svoj posao, kao i da kontrola od strane državnih službi mora biti sistemska i sveobuhvatna.

Sistem bezbednosti hrane podrazumeva preduzimanje svih mera i aktivnosti kako bi se na tržištu našli bezbedni proizvodi. Odgovornost je na svim učesnicima u lancu hrane (uvoznici, proizvođači, prometnici), a država postavlja osnove i regulativu za ovakav pristup i proverava funkcionalnost sistema. Proizvođaču, koji ne postupa u skladu sa zakonom, izdaje se naređujuće i zabranjujuće rešenja kao i prijava za privredni prestup što je slučaj i sa proizvođačem „Žitoprerada DM“ iz Novog Bečeja.

Poljoprivredna inspekcija je proizvođača „Žitoprerada DM“ iz Novog Bečeja kontrolisala i u januaru ove godine kada je izdato rešenje o otklanjanju nedostataka u pogledu deklarisanja, kao i po pitanju sledljivosti i sistema bezbednosti. Podneta je prijava za privredni prestup zbog deklarisanja.

Inspekcijske službe sprovode sve neophodne aktivnosti u skladu sa zakonom sa ciljem da se na tržištu nađu bezbedni proizvodi. Poljoprivredni inspektori za bezbednost hrane godišnje sprovedu više od 4.000 kontrola. Samo u 2013. godini je podneto 576 rešenja o otklanjanju nepravilnosti, 28 zabrana proizvodnje, dok je sudijama za prekršaje podneto 80 zahteva i 31 prijava za privredni prestup.

NazadSve vesti


17380473