Uz podršku

Poslovni partneri

Medijski partneri

Reklame

15.04.2014. - Sinteza 2014 – Uticaj Interneta na poslovanje u Srbiji i svetu

Organizator: Univerzitet Singidunum Datum održavanja: 25. april 2014. Mesto održavanja: Univerzitet Singidunum, Danijelova 32, 11000 Beograd, Srbija Rok za prijavu: 20. februar 2014. Web: http://sinteza.singidunum.ac.rs/index.php

Sa zadovoljstvom vas pozivamo na prvu međunarodnu konferenciju SINTEZA 2014 koja se održava 25. aprila 2014. godine na Univerzitetu Singidunum.

Cilj Konferencije je da se integralno razmotri uticaj internet tehnologija i visok stepen inovacija na različite oblike poslovanja u finansijskim institucijama, računovodstvu, reviziji, osiguranju, turizmu i hotelijerstvu, upravljanju ljudskim resursima, inženjerstvu, obrazovanju i sportu. Savremeno poslovanje počiva na informacionim tehnologijama, od proizvodnje i usluga, do marketinga. Web servisi, mobilne tehnologije, bežični sistemi i multimedijalni sadržaji uz koncepte bezbednosti na internetu povećali su obim transakcija uz optimizaciju poslovnih procesa. Informacione i komunikacione tehnologije omogućile su razvoj poslovanja u globalnim razmerama.

Rad Konferencije odvija se u okviru sekcija, okruglih stolova, predavanja po pozivu i prezentacija. Prateći deo konferencije će obuhvatiti prezentaciju renomiranih kompanija iz zemlje i okruženja.

Praćenje Konferencije Sinteza biće omogućeno putem linka.

Radni jezici konferencije su srpski i engleski, a odabrani radovi će biti predloženi za publikovanje u časopisu Singidunum Journal. Svaki od radova imaće svoj DOI broj, citat na Google Scholar-u, a zbornik radova će nositi ISBN i ISSN broj.

O konferenciji

Razvoj Internet tehnologija je svuda u svetu, pa i u našoj zemlji, doveo do nepovratnih promena u ekonomiji i društvu. Internet, kao globalni multimedijalni komunikacioni resurs, omogućio je povezanost u svakom trenutku, kao i rad u realnom vremenu, što je dovelo do radikalnih promena u poslovanju kako u Svetu tako i u Srbiji. Putem Interneta prevaziđen je problem povezivanja udaljenih organizacija, pojednostavljena je komunikacija računara različitih proizvođača sa različitim softverskim platformama i omogućena je direktna veza organizacija koje poslovno sarađuju, kao i njihova direktna veza sa potrošačima. Bežične tehnologije idu i korak dalje i omogućavaju interakciju preko Interneta u svakom trenutku i na svakom mestu. Informatička revolucija i komunikaciona tehnologija omogućili su razvoj poslovanja u globalnim razmerama, a ne na nacionalnim osnovama kao u tradicionalnoj ekonomiji.

Masovno korišćenje Interneta je motivisalo mnoge poslovne subjekte, bez obzira da li se radi o pojedincima ili organizacijama svih veličina i oblika, da uz minimalne investicije sve više koriste mogućnosti koje pruža Intrenet. Ovo ima za posledicu masovno usvajanje elektronskog načina poslovanja na svetskom nivou. Poslovanje preko Interneta obezbeđujući organizacijama značajne tržišne prednosti. Primenom Interneta smanjuju se troškovi, povećava efikasnost, skraćuje tok procesa komunikacije, jednom rečju – menja se suština upravljanja i poslovanja. Usvajanje elektronskog poslovanja utiče na poboljšanje kompletnih performansi organizacije, posebno u uslovima svetske ekonomske krize.

Cilj konferencije SINTEZA je da se integralno razmotri uticaj Internet tehnologija i visok stepen inovacija na različite oblike poslovanja. Poslovanje se pomerilo ka elektronskim oblicima, od proizvodnje, usluga do samog marketinga. Web servisi, mobilne tehnologije, bežični sistemi, multimedijalne mogućnosti uz koncepte bezbednosti na Internetu koji smanjuju rizik poslovanja, povećali su obim transakcija uz smanjenje troškova. Uticaj je evidentan u finansijskim institucijama, računovodstvu, reviziji, osiguranju, turizmu i hotelijerstvu, upravljanju ljudskim rsursima, proizvodnji, sportu i edukaciji. Umreženi, otvoreni sistemi omogućavaju eksploataciju znanja koje je vrednije i moćnije od svih prirodnih resursa ili materijalnih objekata, i danas prerasta u resurs koji se neprestano koristiti u svrhu što kvalitetnijeg poslovanja.

Organizacioni odbor Prof. dr Milovan Stanišić Prof. dr Mladen Veinović Doc. dr Marko Šarac Doc. dr Saša Adamović Doc. dr Aleksandar Jevremović Aleksandar Mihajlović Vladimir Lazović Stefan Perišić Predrag Obradović Miroslav Knežević Ana Petrović

Naučni odbor Prof. dr Milovan Stanišić, Univerzitet Singidunum, Srbija Prof. dr Slobodan Unković, Univerzitet Singidunum, Srbija Prof. dr Mladen Veinović, Univerzitet Singidunum, Srbija Prof. dr Milan Milosavljević, Univerzitet Singidunum, Srbija Prof. dr Verka Jovanović, Univerzitet Singidunum, Srbija Prof. dr Danijel Cvjetičanin, Univerzitet Singidunum, Srbija Prof. dr Krunoslav Čačić, Univerzitet Singidunum, Srbija Prof. dr Dragan Cvetković, Univerzitet Singidunum, Srbija Prof. dr Miroslav Lutovac, Univerzitet Singidunum, Srbija Prof. dr Predrag Popović, Institut Vinča, Srbija Prof. dr Slobodan Čerović, Univerzitet Singidunum, Srbija

Prof. dr Jovan Popesku, Univerzitet Singidunum, Srbija Prof. dr Nemanja Stanišić, Univerzitet Singidunum, Srbija Prof. dr Marija Kostić, Univerzitet Singidunum, Srbija Prof. dr Lidija Barjaktarović, Univerzitet Singidunum, Srbija Prof. dr Miloš Stojmenović, Univerzitet Singidunum, Srbija Prof. dr Petar Spalević, Univerzitet u Kosovskoj Mitrovici, Srbija Doc. dr Goran Šimić, Vojna akademija, Srbija Doc. dr Gordana Dobrijević, Univerzitet Singidunum, Srbija Doc. dr Jelena Stanković, Univerzitet Singidunum, Srbija Doc. dr Aleksandar Jevremović, Univerzitet Singidunum, Srbija Doc. dr Marko Šarac, Univerzitet Singidunum, Srbija Doc. dr Saša Adamović, Univerzitet Singidunum, Srbija Doc. dr Jelena Gajić, Univerzitet Singidunum, Srbija Doc. dr Marina Marjanović, Univerzitet Singidunum, Srbija Prof. dr Riste Temjanovski, Univerzitet “Goce Delčev”, Makedonija Prof. dr Heng Qi, Dalian University of Technology, Kina Prof. dr Jovica V. Milanović, University of Manchester, Velika Britanija Prof. dr Duško Lukač, Univerzitet u Kelnu, Nemačka Prof. dr Dinu Vasile, Bucharest University of Economic Studies, Rumunija Prof. dr Alexandru Nedelea, Stefan cel Mare University of Suceava, Rumunija Prof. dr Grzegorz Michalski, Wroclaw University of Economics, Poljska Prof. dr Rade Ratković, Fakultet za uslužni biznis, Crna Gora Prof. dr Puiu Nistoreanu, The Bucharest Academy of Economic Studies, Rumunija Prof. Mag. Christian Maurer, IMC FH Krems University of Applied Sciences, Austrija Prof. dr Gordana Pesaković, Argosy University, USA Prof. Mag. Michael Reiner, IMC FH Krems University of Applied Sciences, Austrija Prof. dr Slobodan Milojković, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, RS, BiH Prof. dr Stanimir Sadinov, Tehnički Univerzitet u Gabrovu, Bugarska Prof. dr Kristofer Neslund, Ashland University, USA Prof. dr Nancy Neslund, Ohio Northern University, USA Prof. dr Đorđe Jovanović, Univerzitet Crne Gore, Crna Gora Prof. dr Mike Dawney, Middlesex University, Velika Britanija Prof. dr Mohammed Ismail Elnaggar, The Ohio State University, USA Prof. dr Moe Win, Massachusetts Institute of Technology, USA Prof. dr Snezana Lawrence, Bath Spa University, Velika Britanija Prof. dr Diego Andina De la Fuente, Universidad Politecnica de Madrid, Španija Prof. dr Vladimir Terzija, University of Manchester, Velika Britanija Prof. dr Lenko Uravić, Fakultet ekonomije i turizma, Hrvatska

Tematske oblasti Primene interneta i perspektive razvoja Digitalna ekonomija i uprava Elektronska trgovina i robne berze Savremeno berzansko i bankarsko poslovanje Rizik poslovanja preko Interneta

Internet marketing Upravljanje ljudskim resursima Internet i sport Internet i obrazovanje Edukacija preko Interneta Platforme za distribuciju i obradu materijala Sistemi za učenje na daljinu Virtuelne učionice Informacioni sistemi u računovodstvu i reviziji Revizija informacionih sistema Savremeni informacioni sistemi u računovodstvu i reviziji Forenzičko računovodstvo Zaštita podataka Kriptografske tehnike Zaštita u računarskim mrežama Savremeni metodi autentifikacije Biometrija i forenzika Zaštita privatnosti Računarstvo u oblaku Distribuirano računarstvo Virtualizacija Web servisi i aplikacije Energetska efikasnost Elektronsko poslovanje u turizmu i hotelijerstvu Informacioni sistemi u turizmu i hotelijerstvu Savremene tendencije u turizmu i hotelijerstvu Sistemi za upravljanje turističkim agencijama i organizatorima putovanja Primena računara u tehničkim sistemima Savremena kretanja u inženjeringu Inteligentni poslovni sistemi Inženjersko projektovanje Kontrola kvaliteta Akreditacija i ocenjivanje usaglašenosti Računarska grafika i veb dizajn Inteligentni sistemi Geografski informacioni sistemi Informacioni sistemi za podršku poslovnom odlučivanju Digitalna obrada signala

Kotizacija

Kotizacija za naučni skup iznosi 50 evra u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate. Uplate se vrše na račun: 160-360188-92, za poziv na broj upisati “Sinteza”.

U kotizaciju su uključeni: predaja rada, recenzija rada, učestvovanje u programu konferencije, CD zbornik radova i koktel dobrodošlice. Kotizacija se plaća po radu ne vezeno od broja autora. Jedan autor rada može učestvovati kao autor ili koautor na najviše tri rada.

Studentski radovi se izlažu u posebnoj sekciji i oslobođeni su plaćanja kotizacije.

Uputstva za autore

Radove je prema priloženim uputstvima potrebno koncipirati u formi od četiri do šest strana uključujući naslovnu stranu i reference. Radni jezici konferencije su srpski i engleski.

Uputstvo za pisanje radova na srpskom jeziku možete preuzeti sa sledećih linkova: Microsoft Word format(doc) Acrobat Reader format(pdf)

Uputstvo za pisanje radova na engleskom jeziku možete preuzeti sa sledećih linkova: Microsoft Word format ENG uputstvo(doc) Acrobat Reader format ENG uputstvo (pdf)

Rokovi za prijavu i predaju radova

Važni datumi:

20.02.2014. Prijava rada (naslov, autori i apstrakt) 14.03.2014. Rok za dostavljanje kompletnog rada za recenziju 21.03.2014. Obaveštenje o prihvatanju rada 31.03.2014. Dostavljanje konačne verzije rada 11.04.2014. Objavljivanje programa konferencije 25.04. 2014. Svečano otvaranje

Adresa Univerzitet Singidunum, Danijelova 32, 11000 Beograd, Srbija

Predsednik: Prof. dr Milovan Stanišić Tel: 00381113093220 E-mail: mstanisic@singidunum.ac.rs

Organizacija: Prof. dr Mladen Veinović Tel: 00381113093220 E-mail: mveinovic@singidunum.ac.rs

Sekretar Stefan Perišić E-mail: sinteza@singidunum.ac.rs

NazadSve vesti


13117221