Uz podršku

Poslovni partneri

Medijski partneri

Reklame

15.04.2014. - Biomedicina i geonauke – uticaj životne sredine na ljudsko zdravlje

Organizator: Asocijacije geofizičara i ekologa Srbije Datum održavanja: 28. april 2014. Mesto održavanja: Hotel Vojvodina, Zrenjanin Rok za prijavu: 31. mart 2014. Web: www.ageserbia.com

ASOCIJACIJA GEOFIZIČARA I EKOLOGA SRBIJE

Tel. +381 61 6438 360; Fax +381 11 2317 005; www.ageserbia.com; email: komsne@yahoo.com

Poštovane kolege i prijatelji, sa zadovoljstvom Vas pozivamo da učestvujete na Četvrtom međunarodnom kongresu:

Biomedicina i geonauke – uticaj životne sredine na ljudsko zdravlje, koji se održava od 28-30. aprila 2014. godine u Hotelu Vojvodina u Zrenjaninu. Kongres je međunarodnog naučnog karaktera i rezultat je saradnje Asocijacije geofizičara i ekologa Srbije sa: Institutom za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma (KCS), Vazduhoplovno-medicinskim institutom (VMA) i Institutom za mikrobiologiju Veterinarskog fakulteta.

Dvadesetprvi vek je vek ogromnog razvoja tehnologije, ali i činjenice da je ljudsko zdravlje na globalnom nivou sve više ugroženo. Savremeni način života i konstantna degradacija životne sredine, čiji je čovek neraskidivi deo, uzrokuju pojavu novih bolesti i sve češću pojavu tzv. bolesti savremenog doba, koje su ranije bile potpuna nepoznanica. Često su, pri tom, najugroženija deca i osobe mlađe dobi. Pitanje koje se nameće jeste da li je čovek spreman da se suoči sa novim izazovima koje je sam sebi postavio?

Cilj ovog Kongresa jeste celovitije sagledavanje problema ljudskog zdravlja sa aspekta biomedicine i geonauka, jer te nauke, svaka u svom polju izučavanja, mogu doprineti boljem razumevanju uzročno-posledične veze životne sredine i zdravlja i bolesti ljudi. Želja organizatora jeste da ukaže zajednici da je samo ovakvim, objedinjenim pristupom problemu, moguće doći do efikasnog zaključka koji će sam po sebi nametnuti rešenje i budući razvoj iz oblasti: biomedicine, bioinformatike, bioenergije, radiologije, nutricionizma, mikrobiologije, zaštite životne sredine, ekogeofizike, medicinske geologije, geopatogenog zračenja…

U radu Kongresa učestvuju eksperti iz zemlje i inostranstva, civilni i vojni predstavnici medicinske struke iz domova zdravlja, kliničkih centara i zavoda za zaštitu zdravlja, naučniciistraživači iz oblasti geonauka, profesori i studenti sa domaćih i stranih fakulteta, kao i NVO i mediji (koji se bave ovom tematikom). Takođe, očekuje se odziv zvaničnika

ministarstava i drugih organa, koji će prezentirati statističke podatke o ugroženosti zdravlja stanovništva u pojedinim područjima.

Srdačan pozdrav,

Snežana Komatina-Petrović Predsednik Organizacionog odbora

POKROVITELJI KONGRESA: Ministarstvo zdravlja Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Institut za vodoprivredu Jaroslav Černi SO Zrenjanin

NAUČNI ODBOR: Prof. dr Momir Janjić – predsednik Prof. dr Snežana Komatina-Petrović – kopredsednik Prof. dr Džordž Apostolopulos – kopredsednik Mr Saša Smiljanić – sekretar Akademik Prof. dr Dragan Micić – član Prof. dr Slavica Đukić – Dejanović – član Prof. dr Slaviša Đurđević – član Prof. dr Tomislav Jovanović – član Prof. dr Milan Dimkić – član Prof. dr Momčilo Babić – član Prof. dr Miomir Komatina – član Prof. dr Zora Žunić – član Prof. dr Nenad Bojat – član Prof. dr Vesela Radović – član Prof. dr Nik Rajli, Velika Britanija – član Prof. dr Ala Šogenova, Estonija – član Prof. dr Aldo Vesnaver, Italija – član Prof. dr Aleksej Ševčenko, Rusija – član Prof. dr Rudika Gmajnić, Hrvatska – član Prof. dr Halid Žigić, BiH – član Prof. dr Zoran Petrović, BiH – član Prof. dr Biserka Dimiškovska, Makedonija – član

ORGANIZACIONI ODBOR: Prof. dr Snežana Komatina-Petrović – predsednik Prim. dr med. Nikola Bogunović – potpredsednik

Mr Saša Smiljanić – koordinator Kongresa Prof. dr Momir Janjić – član Mr Željko Kerkez – član Prim. dr med. Milan Pirnat – član

GLAVNE TEMATSKE OBLASTI KONGRESA: ŽIVOTNA SREDINA I ZDRAVLJE PRIRODNE RIZNICE – VODE SRBIJE ŽIVOTNE NAMIRNICE I ZDRAVLJE ISTINE I ZABLUDE O HRANI I VODI UNUTRAŠNJA SREDINA I ZDRAVLJE BOLESTI SAVREMENE CIVILIZACIJE NOVI PRISTUP ZDRAVLJU U 21. VEKU PRIJAVA RADOVA I ROKOVI: Krajnji rok za prijavu apstrakata: 15.02.2014. Krajnji rok za dostavu radova: 15.03.2014. *Obaveštenje o prihvatanju apstrakata i radova do deset dana posle dostave.

Okvirni program

Ponedeljak 28. april 2014.

13:00 – 16:00

Registracija učesnika

16:00 – 16:30

Otvaranje Kongresa (pozdravni govor organizatora i pokrovitelja)

16:30 – 19:00

Uvodna izlaganja, predavanja po pozivu Tematska oblast: ŽIVOTNA SREDINA I ZDRAVLJE LJUDI

19:00 -

Koktel

Utorak 29. april 2014.

09:00 – 11:00

Tematska oblast: PRIRODNE RIZNICE – VODE SRBIJE

11:oo – 11:15

Kafe pauza

11:15 – 13:00

Tematska oblast: ZLATNE RIZNICE SRBIJE – NAMIRNICE

13:00 – 14:00

Pauza za ručak

14:00 – 15:15

Tematska oblast: ISTINE I ZABLUDE O ŽIVOTNIM NAMIRNICAMA

15:15 – 15:30

Kafe pauza

15:30- 17:00

Tematska oblast: UNUTRAŠNJA SREDINA I ZDRAVLJE

14:00 – 17:00

Prezentacija postera (mala sala)

20:00 -

Svečana večera

Sreda 30. april 2014.

09:00 – 11:00

Tematska oblast: BOLESTI SAVREMENE CIVILIZACIJE

11:00 – 11:15

Kafe pauza

11:15 – 13:00

Tematska oblast: SAVREMENI PRISTUP ZDRAVLJU U 21. VEKU

13:00 – 13:30

Zatvaranje Kongresa

AGENDA KONFERENCIJE:

Uvodna predavanja Usmene i poster prezentacije Studentska radionica o vodama i Tehnička izložba

KOTIZACIJA: Rana uplata do 15.02.2014: 10 000,00 din Uplata posle 15.02.2014: 12 000,00 din Kotizacija za studente (svečana večera nije uključena): 3 000,00 din

VAŽNE NAPOMENE: Krajnji rok za uplatu kotizacije za autore radova je 31.03.2014. Apstrakt se dostavlja na srpskom i engleskom jeziku po priloženom uputstvu; Registracija učesnika i prijava radova se vrši na internet adresi: www.ageserbia.com Jedan autor može da prijavi najviše do dva rada; Kotizaciju plaćaju svi učesnici Kongresa; Kotizacija obuhvata: štampanje apstrakta u Zborniku apstrakata, objavljivanje rada u Zborniku radova na CD-u, koktel dobrodošlice, torbu sa kongresnim materijalima, program Kongresa, svečanu večeru i kafe pauze.

NazadSve vesti


13117190