Uz podršku

Poslovni partneri

Medijski partneri

Reklame

03.04.2014. - U četvrtak potpisivanje Ugovora o kreditnoj podršci i osiguranju poljoprivrednih gazdinstava

Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije prof. dr Dragan Glamočić, predstavnici banaka i osiguravajućih kuća potpisaće, u četvrtak 3. aprila 2014. godine u 10 sati u prostorijama ministarstva, Ugovore o regulisanju međusobnih prava i obaveza sa poslovnim bankama i osiguravajućim kućama o kreditnoj podršci i osiguranju poljoprivrednih gazdinstava.

Ugovori će biti potpisani sa Komercijalnom bankom,Prokredit bankom, Banka Intezom, Kredi – Agrikol bankom, Erste bankom,Hypo bankom,Societe Generale bankom, Opportunity bankom, Sberbankom Srbija i NLB bankom, OTP bankom, Moskovskom bankom, Poštanskom štedionicom kao i sa osiguravajućim kućama DDOR Novi Sad, Delta Đenerali, Dunav osiguranje, Globus, Triglav, Milenijum.

Krediti, čiji je rok od jedne do tri godine sa grejs periodom do godinu dana, odobravaće se i isplaćivati u dinarima, bez valutne klauzule. Kamatna stopa biće 4% na godišnjem nivou za kredite u stočarstvu i 6% za kredite plasirane u razvoj ratarstva, voćarstva, vinogradarstva, povrtarstva, cvećarstva, kao i kupovinu poljoprivredne mehanizacije i opreme.

Pravo na kreditnu podršku imaće fizička lica – nosioci komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, preduzetnici i pravna lica (zemljoradničke zadruge sa najmanje 10 članova zadruge koji su upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava, mikro i mala pravna lica).

Ukupan iznos kredita za fizička lica, preduzetnike i pravna lica je do 5.000.000 dinara, a za zemljoradničke zadruge do 15.000.000 dinara.

Zahtevi za odobrenje moći će da se podnesu od četvrtka, 3. aprila do 1. septembra tekuće godine kod banaka. U bankama će se popunjavati upitnik o kreditiranju i dostavljati dokumentacija koja je definisana Pravilnikom o uslovima i načinu ostvarivanja prava na kreditnu podršku poljoprivrednicima.

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije snosiće ukupne troškove po polisi osiguranja za stočarsku proizvodnju na osnovu Pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja prava na kreditnu podršku.

NazadSve vesti


17612558