Uz podršku

Poslovni partneri

Medijski partneri

Reklame

01.04.2014. - Ecology of Urban Areas 2014

Kaštel – Ečka, Lovački dvorac, 9. i 10. oktobar 2014.

Održivi razvoj urbanih sredina danas je jedan od osnovnih problema savremene civilizacije. Ekološki aspekt je dominantan faktor u ostvarivanju održivosti. Na značaju ekološkog aspekta razvila se potreba za održavanjem Međunarodne Konferencije „Ecology of Urban Areas“ 20144 koja ima za cilj integrisanje naučnih, tehnoloških i iskustvenih saznanja u ovoj oblasti.

Konferencija se održava uz podršku:

Ministarstva životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja Srbije, Ministarstva prosvete i nauke Srbije, Ministarstva ekonomije i regionalnog razvoja Srbije, Privredne komore Srbije, Pokrajinskog sekretarijata za nauku i tehnološki razvoj, Pokrajinskog sekretarijata za zaštitu životne sredine i održivi razvoj Ove godine pripremamo dvodnevnu konferenciju gde će se radovi prezentovati 9. oktobra 2014. Diskusija otvorenog stola je zakazana jutarnje časove 10. oktobra, dok će se turistička poseta Carskoj Bari održati posle ručka.

Obaveštenje

Konferencija je ranga M33 po kriterijuma Ministarstva za Prosvetu i Nauku Republike Srbije Najbolji radovi, koji su prihvaćeni za konferenciju će se preporučiti za objavljivanje u odabranim SCI časopisima.

Uputstvo za pripremu radova

Uputstvo za pripremu radova preuzmite ovde. Više detalja na stranici Prijava.

Dimenzije postera

Dimenzije postera su 700mm x 1000mm.

Tematske oblasti konferencije

Kvalitet vazduha Upravljanje čvrstim urbanim otpadom Kvalitet voda u urbanim sredinama (podzemna, otpadna, pijaća voda i oprema) Sistem ekološkog menadžmenta (ISO 14000) Ekonomija održivog razvoja urbanih sredina Buka i vibracija u urbanim sredinama

Elektro i elektromagnetno polje

Klimatske promene i urbana zagađenja

Transfer stanice u sistemu upravljanja čvrstim komunalnim otpadom

Prostorno planiranje i ozelenjavanje u urbanim sredinama

Razvoj urbane ekologije kroz edukativne i informativne aktivnosti

Informatika u ekologiji urbanih sredina

Akcidentne situacije u urbanim sredinama

Ekološki aspekti saobraćaja urbanih sredina

Infrastruktura urbanih marina

Ekološki aspekti uticaja poljoprivrednih aktivnosti na urbanu sredinu

Javno zdravlje i ekologija urbanih sredina

Zaštita životne sredine u oblasti ekstrakcije i preradi nafte i gasa

Zemljište i degradacija zemljišta

Nanotehnologije u zaštiti životne sredine

Termini i rokovi

Krajnji rok za dostavljanje apstrakata je 15. juli 2014. godine

Krajnji rok za dostavljanje radova je 24. septembar 2014. godine

Obaveštenje o prihvatanju radova je 1. oktobar 2014. godine

Konferencija se održava 9. i 10. oktobra 2014. godine

Agenda konferencije

Agenda će biti objavljena nedelju dana pre početka konferencije.

Jezik održavanja Konferencije je engleski.

Svi radovi su predmet naučne recenzije.

Radovi se mogu izložiti putem poster prezentacije ili usmenim izlaganjem.

Radovi se šalju na sledeću adresu – urbaneco@tfzr.uns.ac.rs

Smeštaj

Smeštaj učesnika Konferencije dostupan je u hotelu „Kaštel – Ecka: Lovački dvorac“.

Rezervacija i uplata smeštaja mogu se izvršiti direktno u hotelu:

-telefonom +381(0)23 554-800; +381 (0)23 554-888

-faksom +381 (0)23 554-850

Detaljne informacije mogu se dobiti na web sajtu http://www.kastelecka.com

NazadSve vesti


17437955