Uz podršku

Poslovni partneri

Medijski partneri

Reklame

01.04.2014. - Ribnjaci bez subvencija zbog birokratije

Veliki broj proizvođača ribe ostaće bez subvencija za prošlu godinu zbog nejasnoće prilikom popunjavanja formulara. Procedure za ostvarivanje prava na subvencije trebalo bi da budu jasnije, ističu stručnjaci.

Prošle godine, kad je usvojen Zakon o podsticajima u poljoprivredi, proizvođači ribe u Srbiji prvi put su dobili pravo da konkurišu za subvencije. Međutim, većina ribnjaka neće dobiti predviđenih sedam dinara po kilogramu ribe, iako su državi dostavili dokaze o količini proizvedene i prodate ribe i plaćenom porezu na promet.

Zbog toga se otvara pitanje koliko su poljoprivrednicima jasne procedure koje proizvođači moraju da ispune da bi zaista dobili novac iz budžeta.

Iako su suštinski ispunili uslov za podsticaje, jer su ribu zaista proizveli, većina ribnjaka je napravila formalan propust prilikom podnošenja zahteva za subvencije.

Naime, kolonu u formularu koja se zove naziv biljne proizvodnje nisu popunili, jer kažu riba nikada nije bila biljka. Nadležni objašnjavaju da je tu trebalo da se upišu ribnjaci, a kako je kolona ostavljena prazna, proizvođači su ostali bez subvencija.

"Naše površine imamo prijavljene u prvoj koloni, praktično je to formalna greška koja sada nas ne da obeshrabruje, nego praktično nas navodi na to da sve aktivnosti koje smo do sada uradili - proizveli ribu, prodali je, platili porez državi, da to uopšte nije važno, nego je samo važno što nismo u koloni 11 stavili ribnjaci", kaže predsednik Grupacije za ribarstvo Srbije Krum Anastasov.

Ribari kažu da ni zaposleni u Upravi za trezor, gde su prijave predavali, nisu znali da im objasne kako da popune spornu kolonu.

"Obrazac na neki način deluje konfuzno, ali uz adekvatno objašnjenje nije nikakav problem da se popuni", kaže Petar Pejčić iz DTD "Ribarstvo" i ističe da objašnjenje nisu dobili.

Ako velikim gazdinstvima i firmama u kojima su zaposleni pravnici, ekonomisti i inženjeri, nisu jasni obrasci koje treba da popune, kako očekivati da ih razumeju proizvođači koji često nemaju visoko obrazovanje?

"Ljudi koji su dolazili na šalter su pitali administrativne radnike šta ovde treba da uradimo najčešće su nailazili na odgovor, pa možda je najbolje da ostavite prazno. To što su ostavili prazno, sad se pokazalo kao ključni problem da ne dobiju subvencije", kaže profesor Poljoprivrednog fakulteta u Beogradu Zoran Marković. Ističe da će se mali proizvođači teško snaći s tim problemom.

Proizvođači ribe u Srbiji cenom ne mogu da konkurišu kolegama iz okruženja, jer su tu

subvencije čak 10 puta manje nego u okruženju. Pa čak i tako niske subvencije većina ribara za

neće moći da dobije za 2013. godinu.

Ukoliko zaista postoji volja da se pomogne srpskoj poljoprivredi trebalo bi da procedure za

ostvarivanje prava na subvencije budu jasnije i fleksibilnije.

U resornom ministarstvu potvrđuju da se radi o formalnom problemu, ali kažu da zakon mora da

se poštuje.

"Svi radnici i Uprave za trezor i Ministarstva poljoprivrede su dužni da ljudima objasne pošto su

svakako upućeniji u to, zna se šta je bila ideja svega toga i to je njihov zadatak da im pomognu",

kaže pomoćnik ministra poljoprivrede Nenad Katanić.

"Ja sam iznenađen ako je to stvarno neko i rekao, prosto to je nedopustivo i mi ćemo se potruditi

da se ove godine takve stvari više ne dogode", ističe Katanić.

Nadležni obećavaju da će i ostale procedure pojednostaviti. Dok se to ne dogodi,

poljoprivrednici će morati da traže pomoć stručnjaka kada popunjavaju obrasce. Posebno je

važno da nijednu kolonu ne ostave praznu.

NazadSve vesti


17308979