Uz podršku

Poslovni partneri

Medijski partneri

Reklame

28.03.2014. - Registracija poljoprivrednih gazdinstava moguća i u subotu

Kako je preostalo još 3 dana do isteka roka za obnovu, za upis u Registar poljoprivrednih gazdinstava, obaveštavamo vas da će sve filijale i ekspoziture Ministarstva finansija - Uprave za trezor na teritoriji Republike Srbije raditi u subotu, 29. marta 2014. godine. Zahtevi stranaka u postupku registracije poljoprivrednih gazdinstava primaće se u terminu od 8 do 13 časova.

Uprava za trezor će na efikasan način angažovati raspoložive ljudske i materijalne resurse, kako bi se proces registracije i obnove upisa poljoprivrednih gazdinstva odvijao neometano.

NazadSve vesti


17612597