Uz podršku

Poslovni partneri

Medijski partneri

Reklame

27.03.2014. - Javni poziv Mentoring za 100 novoosnovanih i postojećih MSPP

NACIONALNA AGENCIJA ZA REGIONALNI RAZVOJ

Javni poziv Mentoring za 100 novoosnovanih i postojećih MSPP

Nacionalna agencija za regionalni razvoj objavljuje JAVNI POZIV MENTORING ZA 100 NOVOOSNOVANIH I POSTOJEĆIH MSPP. Ovaj javni poziv za realizaciju mentoring programa sprovodi Nacionalna agencija za regionalni razvoj u saradnji sa akreditovanim regionalnim razvojnim agencijama i centrima za razvoj MSPP u Subotici, Zrenjaninu, Novom Sadu, Rumi, Beogradu, Požarevcu, Kragujevcu, Kraljevu, Užicu, Novom Pazaru, Nišu, Leskovcu, Vranju, Zaječaru, Kruševcu i Lajkovcu.

Cilj projekta Besplatna usluga mentoringa za odabranih 100 preduzetnika/privrednih društava u trajanju od 50 sati po klijentu, a do kraja novembra 2014. godine.

Šta je mentoring? Mentoring je sveobuhvatan proces podrške preduzećima (privrednim društvima) i preduzetnicima koji se nalaze u presudnom trenutku za njihov dalji razvoj ili za opstanak uopšte. Proces mentoringa predstavlja određeni broj sati koji stručno lice-mentor provodi u direktnom kontaktu/radu sa vlasnikom radnje ili preduzeća. Rad mentora počinje od dijagnoze. Preduzeće i mentor zajedno proučavaju razloge trenutnih problema ili smetnje za dalji razvoj. Na osnovu dijagnoze mentor i preduzetnik/preduzeće pripremaju plan/projekat razvoja. Tokom ovog procesa mentor radi kao pomoćnik, ali i kao koordinator i savetnik. Nacionalna agencija za regionalni razvoj je standardizovala mentoring kao uslugu u okviru realizacije projekta „Institucionalizacija mentoringa kao usluge za MSPP“, finansiranog od strane Vlade Japana kroz Japansku agenciju za međunarodnu saradnju – JICA. Program mentoringa u 2014. godini sastavni je deo novog Projekta „Uspostavljanje i promocija mentoring usluge za MSPP u zemljama Zapadnog Balkana-Srbiji, Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori“, koji sprovodi NARR u saradnji sa Vladom Japana preko Japanske agencije za međunarodnu saradnju – JICA. Predmetni Projekat je prvi regionalnog karaktera koji finansira Vlada Japana i sprovodi se u periodu 2013.-2016. godine. NARR sprovodi i nezavisnu evaluaciju korisnika mentoringa u prethodnim godinama realizacije, a koja je pokazala da zahvaljujući ovoj usluzi MSPP korisnici ostvaruju u proseku 10% povećanja prodaje, profita i broja zaposlenih.

Sadržaj mentoring usluga • Dijagnostikovanje – analiza trenutne situacije u preduzeću, odnosno kod preduzetnika; • Pomoć u pripremi razvojnih aktivnosti/planova/projekata, kako bi se dostigli što bolji poslovni rezultati; • Savetovanje i koordinacija aktivnosti usmerenih na pristupanje fondovima, novim tehnologijama, konsultantskim uslugama itd.; • Pomoć u pripremi dokumentacije koja se podnosi poslovnim bankama i prilikom konkurisanja

za programe podrške MSPP;

• Pomoć pri implementaciji razvojnih aktivnosti/planova/projekata;

• Pomoć u pronalaženju poslovnih partnera, kroz republičku mrežu i u mreži EU;

• Pomoć u pronalaženju potrebnih informacija i konsalting;

• Obuka.

Implementacija mentoringa

Mentori koji će sprovoditi program obučeni su u okviru šestomodularne obuke za mentore i

zaposleni su u regionalnim agencijama i centrima za podršku MSPP, odnosno regionalnim

razvojnim agencijama. Obuka mentora predstavlja jedan od rezultata Projekta Nacionalne

agencije za regionalni razvoj i Japanske agencije za međunarodnu saradnju (JICA).

USLOVI JAVNOG POZIVA

Pravo da učestvuju u javnom pozivu imaju mala i srednja privredna društva i preduzetnici koji se

bave proizvodnjom ili pružanjem usluga, a koja ispunjavaju sledeće uslove:

• većinsko domaće privatno vlasništvo, registrovani na teritoriji Republike Srbije;

• pozitivan poslovni rezultat u prethodnoj godini (za tzv. postojeće MSPP);

• izmirene obaveze po osnovu poreza i doprinosa;

• ne obavljaju delatnost u okviru vojne industrije i ne organizuju igre na sreću/lutriju.

KATEGORIJE KANDIDATA

Zainteresovani kandidati mogu podneti prijavu u dve kategorije:

• Novoosnovani privredni subjekti (privredna društva i preduzetnici) – registrovani posle 1.

marta 2013. godine;

• Postojeći privredni subjekti – registrovani pre 1. marta 2013. godine.

Rok za prijavu: utorak, 06. maj 2014.

NazadSve vesti


17322851