Uz podršku

Poslovni partneri

Medijski partneri

Reklame

27.03.2014. - Još jedna obuka za proces decentralizacije

U cilju jačanja kapaciteta institucija i organa koji su uključeni u proces decentralizacije na centralnom, pokrajinskom i lokalnom nivou u Kraljevu je održana obuka Decentralizacija i primena principa supsidijarnosti u Evropi u Srbiji, koju je organizovalo Ministarstvo regionalnog razvoja i lokalne samouprave u partnerstvu sa Nacionalnom agencijom za regionalni razvoj.

Obuci su prisustvovali predstavnici lokalnih samouprava i akreditovanih regionalnih razvojnih agencija iz Čačka, Užica, Kraljeva, Arilja, Lajkovca, Vrnjačke Banje, Novog Pazara, Tutina, Sandžaka, Zlatibora.

Učesnici obuke su se upoznali sa osnovnim pojmovima u vezi sa procesom decentralizacije i primenom principa subsidijarnosti u Srbiji i Evropskoj uniji, a u cilju jačanja kapaciteta institucija i organa koji su uključeni u ovaj proces.

Obuka u Kraljevu, druga je od pet koje će se realizovati u okviru projekta „Podizanje kapaciteta institucija u okviru Nacionalnog saveta za decentralizaciju i predstavnika lokalnih vlasti o primeni principa subsidijarnosti i procesu decentralizacije u EU i Srbiji“ koji se finansira iz sredstava Švedske agencije za međunarodnu razvojnu saradnju (SIDA) i Projektnog fonda za institucionalni razvoj (PROFID).

NazadSve vesti


13117162