Uz podršku

Poslovni partneri

Medijski partneri

Reklame

25.03.2014. - Program podrške realizaciji mera od regionalnog i lokalnog značaja u 2014. godini

Ministarstvo regionalnog razvoja i lokalne samouprave raspisalo je Javni poziv za prijavu projekata koji će se realizovati u okviru Programa podrške realizaciji mera od regionalnog i lokalnog značaja u 2014. godini.

Program se kroz dve mere realizuje u cilju ravnomernijeg regionalnog i lokalnog razvoja, povećanja konkurentnosti regiona, oblasti i lokalnih samouprava, unapređenja međuopštinske, međuregionalne, prekogranične i međunarodne saradnje i jačanja institucionalne infrastrukture za podršku regionalnom razvoju kroz sufinansiranje godišnje članarine jedinica lokalne samouprave za rad i poslovanje akreditovanih regionalnih razvojnih agencija (ARRA), Ministarstvo regionalnog razvoja i lokalne samouprave realizuje u 2014. godini Program podrške realizaciji mera od regionalnog i lokalnog znčaja.

Sredstva za realizaciju Programa predviđena su Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2014. godinu i iznose 30.000.000 dinara i to 10.000.000 dinara za Meru sufinansiranja godišnje članarine jedinica lokalne samouprave za rad i poslovanje akreditovanih regionalnih razvojnih agencija i 20.000.000 dinara za Meru sufinansiranja učešća jedinica lokalne samouprave u realizaciji regionalnih i lokalnih projekata.

U zavisnosti od mere, za korišćenje bespovratnih sredstava mogu se prijaviti lokalne samouprave i jedinice lokalne samouprave koje su razvrstane u treću i četvrtu grupu razvijenosti i devastirana područja.

Program sprovodi Ministarstvo regionalnog razvoja i lokalne samouprave u saradnji sa Nacionalnom agencijom za regionalni razvoj.

Projekti će se ocenjivati i rangirati u skladu sa Kriterijumima za ocenjivanje i odabir projekata. Uspunjenost uslova po Programu i Javnom pozivu utvrđuje Komisija za ocenjivanje i selekciju prijava. Komisija će razmatrati samo prijave projekata koje su potpune i blagovremeno podnete.

Rok za prijavu projekata ističe 1. oktobra 2014. godine.

NazadSve vesti


17310273