Uz podršku

Poslovni partneri

Medijski partneri

Reklame

25.03.2014. - Akcija suzbijanja gubara

Zbog povećane brojnosti štetnog insekta gubara (Lymantria dispar L.) u šumama na području Republike Srbije, Uprava za šume Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede pokrenula je akciju mehaničkog suzbijanja uklanjanja jajnih legala ove štetočine i apelovala na sve sopstvenike i korisnike šuma da do polovine aprila 2014. godine sprovode mehaničke mere suzbijanja kako bi se zaštitile šume, voćnjaci i ostale poljoprivredne kulture.

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede je prošle godine osnovalo Posebnu radnu grupu za praćenje gradacije ovog štetnog insekta. Prema podacima ovog tela, u 2013. godini površina pod napadom gubara iznosila je 175.000 hektara. Kako u 2013. godini nije sprovedeno avio-tretiranje gubara, na 65.958 hektara došlo je do totalnog golobrsta, dok je sa različitim stepenom oštećenja lisne mase evidentirano 64.167 hektara šuma. Zahvaljujući mehaničkom skidanju jajnih legala, bez oštećenja lisne mase je bilo 44.875 hektara.

U 2014. godini, prema podacima Uprave za šume, pod napadom gubara nalazi se 342.790 hektara. Novoformirana Stručna radna grupa za sprovođenje aktivnosti suzbijanja gubara u Srbiji pozvala je na akciju aviotretiranja ovog insekta na površini od najmanje 65.500 hektara državnih šuma i šuma sopstvenika koje su u kompleksu državnih šuma, kao i mehaničko uklanjanje i uništavanje jajnih legala na 30.000 hektara šuma.

Za akciju aviotretiranja gubara, Uprava za šume obezbedila je deo finansijskih sredstava dok Vlada Srbije preduzima sve neophodne mere kako bi obezbedila preostala sredstva. Akcija aviotretiranja sprovodila bi se tokom aprila i maja ove godine na teritoriji Srbije. Aviotretiranja sprovešće se insekticidom koji obezbeđuje dugoročnu zaštitu, nije otrovan za ljude, životinje (posebno pčele), zemljišnu faunu i vodene organizme, odnosno ne remeti biocenološku ravnotežu.

Insekt gubar (Lymantria dispar L.) najveća je štetočina lišćarskih šuma i voćnjaka, a u godinama gradacije i sveg bilja koje mu je dostupno. Glavna karakteristika ove štetočine je pojava cikličnog prenamnoženja (gradacije). U periodu od 1862. godine od kad se prati na području Republike do danas bilo je 17 registrovanih gradacija. Karakteristično je da s proleća larve (gusenice) ovog insekta započinju brst lisne mase, što dovodi do gubitka prirasta, slabljenja vitalnosti stabala, ulančavanja šteta, i sušenja šuma na velikim površinama.

NazadSve vesti


17382055