Uz podršku

Poslovni partneri

Medijski partneri

Reklame

25.03.2014. - Dijaspora kao ambasador BFC SEE

U saradnji sa GIZ Centrom za migracije i razvoj (CIM), GIZ/ORF omogućio je da BFC SEE regionalna mreža učestvuje u radionici u centrali GIZ-a u Ešbornu sa predstavnicima udruženja dijaspore iz ex-YU u Nemačkoj i razgovaraju o potencijalu za promociju BFC SEE u saradnji sa dijasporom. Radionici su prisustvovali predstavnici Centra za migracije (Peter Bonin, Stephanie Deubler), GIZ/ORF (Christophe di Marco, Zorica Bilić), USAID/GOLD (Aida Soko), kao i BFC SEE regionalne mreže (Jozo Bejić, Violeta Jovanović). Među partnerima iz Nemačke bili su predstavnici Centarlnog Saveta Srba u Nemačkoj (Milan Čobanov), Hrvatskog privrednog udruženja (Martina Gavran), Humanitarno udruženje Merhamet (Jana Schulz, Sabina Hanschur) i organizacije EZ izviđači (Celia Nork, Michael Kleinbub) koja obuhvata mrežu privrednih savetnika u privatnom sektoru. Nakon BFC SEE prezentacije usledila je diskusija o mogućnostima saradnje sa organizacijama dijaspore u promovisanju BFC SEE programa i investicija u certifikovane opštine. Diskutovalo se o mogućim rešenjima u promociji i segmentiranoj ponudi ka različitim ciljnim grupama, gde dijaspora može da bude u ulozi partnera, promotera ili investitora. Prisutni su razgovarali o mogućnostima za angažovanje dijaspore kao ambasadora BFC SEE i o potrebi da se uspostavi stalna komunikacija i razmena i izgradi poverenje između dijaspore i BFC SEE regionalne mreže u cilju da se postigne sledeće: Podrška u promociji investicionih potencijala regiona Promocija konkretnih investicionih projekata Promocija certifikovanih opština Zajednički skupovi i dešavanja Priče o uspešnim investicijama Animiranje novih ulagača

Dogovoreno je da će partneri uspostaviti komunikaciju i početi planiranje investicionog BFC SEE karavana u Nemačkoj u saradnji sa udruženjima dijaspore i EZ izviđačima u cilju predstavljanja certifikovanih opština i malih projekata ka ciljanim partnerima. Dodatno, razmatrane su ideje o promociji na tematskim skupovima i konferencijama i u medijima koji emituju program za dijasporu (časopisi, televizijske emisije) kao i mogucnosti za privrednu saradnju zbratimljenih gradova.

NazadSve vesti


17311283