Uz podršku

Poslovni partneri

Medijski partneri

Reklame

25.03.2014. - Uz nove tehnologije, otpad je razvojna šansa

Odlaganje otpada na lokalne deponije, na žalost, najčešći je način upravljanja otpadom, istaknuto je u debati „Tehnologija i oprema za upravljanje otpadom i tretman otpadnih voda“, koju su organizovali CEDEF i PKS

Tehnologija ima ključnu ulogu u održivom razvoju i nije dovoljno samo imati je, već je i primeniti, složili su se učesnici treće od šest javnih debata, uoči 22. marta, Svetskog dana vode.

Prema podacima Svetske trgovinske organizacije, sektor upravljanja otpadom u zemljama u razvoju je sve više u fazi privatizacije. Nove tehnologije za upravljanje otpadom preusmeravaju otpad od deponija, obavlja se veća reciklaža materijala, stvaraju novu vrednost kroz toplotnu i električnu energiju. EU ne podržava stvaranje deponija na duži rok, a najbolji rezultati su se pokazali u onim zemljama koje imaju visok procenat termičkog tretmana otpada u kombinaciji sa dobro organizovanom reciklažnom industrijom. Tako, na primer, samo u Nemačkoj, postoji oko 6000 postrojenja za termičku preradu otpada. Sa druge strane, u Srbiji ima čak 4.481 divljih deponija, samo u Beogradu ih ima oko 300, navedeno je u saopštenju CEDEf-a.

NazadSve vesti


13117213