Uz podršku

Poslovni partneri

Medijski partneri

Reklame

19.03.2014. - "Dijamant" ostvario pad prihoda i dobiti u 2013.

Zrenjaninska uljara "Dijamant" zabeleležila je lani pad poslovnih performansi, posmatrano i sa aspekta realizacije i krajnjeg rezultata.

Poslovni prihod kompanije oslabio je za petinu na 13,2 milijarde dinara, dok je neto dobit bila slabija 16% i iznosila je 1,3 milijardi dinara. Ovom uljarom koja trenutno sprovodi proces otkupa akcija od nesaglasnih akcionara na ceni od 29.733,31 dinara upravlja hrvatski koncern "Agrokor".

NazadSve vesti


17322854