Uz podršku

Poslovni partneri

Medijski partneri

Reklame

19.03.2014. - Eksplanatorni sastanak analitičkog pregleda zakonodavstva Evropske unije za Pregovaračku grupu 11 – Poljoprivreda i ruralni razvo

Eksplanatorni sastanak analitičkog pregleda zakonodavstva Evropske unije (skrining) za Pregovaračku grupu 11 – Poljoprivreda i ruralni razvoj, održaće se u periodu od 18. do 20. marta 2014. godine u Briselu, Kraljevina Belgija. Delegaciju Republike Srbije čine predstavnici Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i predstavnici ostalih relevantnih institucija, na čelu sa Tanjom Miščević, glavnim pregovaračem i Danilom Golubovićem, predsednikom Pregovaračke grupe 11 i državnim sekretarom Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede. Na eksplanatornom skriningu predstavnici Evropske komisije – Generalnog direktorata za poljoprivredu i ruralni razvoj (DG AGRI) i Generalnog direktorata za proširenje (DG Enlargement), izložiće osnovne elemente zakonodavstva EU u oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja srpskoj delegaciji i predstaviti pravila i principe funkcionisanja Zajedničke poljoprivredne politike EU, uključujući najnoviju reformu. Tokom tri dana trajanja eksplanatornog skrininga za Pregovaračku grupu 11 – Poljoprivreda i ruralni razvoj, u prostorijama Privredne komore Srbije, Terazije 23, biće organizovan direktan prenos sastanka preko veb-linka za predstavnike civilnog društva, privrede, drugih ministarstva, nauke i svih zainteresovanih strana. Naredni, bilateralni skrining za Pregovaračku grupu 11 – Poljoprivreda i ruralni razvoj održaće se u periodu od 14. do 16. maja 2014. godine u Briselu.

NazadSve vesti


17437008