Uz podršku

Poslovni partneri

Medijski partneri

Reklame

19.03.2014. - Niže naknade za zaštitu bilja

Vlada Srbije usvojila je danas odluke o smanjenju iznosa naknada u oblasti zaštite bilja, kao i sredstava za ishranu bilja i oplemenjivača zemljišta.

U saopštenju Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede navedeno je da su donošenjem te dve odluke Vlada Srbije i Ministarstvo poljoprivrede uvažili sugestije poljoprivrednih proizvođača koji na ovaj način dobijaju povoljnije uslove prilikom proizvodnje i uvoza.

U oblasti sredstava za zaštitu bilja i sredstava za ishranu bilja i oplemenjivača zemljišta, smanjeni su iznosi naknada za izmenu rešenja o registraciji sredstava za zaštitu bilja sa 5,3 dinara na 4,1 dinara, za proveru ispunjenosti uslova za obavljanje prometa na malo sa 8,9 na 3,9 dinara, za pregled za obavljanje prometa na veliko sa 9,90dinara na 4,9 dinara, za pregled i izdavanje rešenja za odobrenje prometa naročito opasnih sredstava za zaštitu bilja sa 12,2 dinara na 8,9 dinara.

Iznosi naknada su smanjeni i za pregled radi provere ispunjenosti uslova za izdavanje rešenja o odobrenju primene naročito opasnih sredstava za zaštitu bilja sa 12,9 dinara na 9,2 dinara, za pregled za proveru ispunjenosti uslova za pružanje savetodavnih usluga u oblasti sredstava za zaštitu bilja sa 7,9 na 5,3 dinara, za pregled radi provere ispunjenosti uslova za pružanje operativnih usluga u oblasti sredstava za zaštitu bilja koja nisu naročito opasna sa 10,9 na 7,9 dinara.

Za pregled i uzorkovanje sredstava za ishranu bilja i sirovina za njihovu proizvodnju pri uvozu, iznos koji se plaća za vagonske, kamionske, kontejnerske i brodske pošiljke preko 10 tona i za avionske i denčane pošiljke preko tri koleta smanjen je sa 145,5 dinara po svakoj narednoj toni, odnosno koletu na 60 dinara po svakoj narednoj toni, odnosno koletu.

Odluke stupaju na snagu osmog dana od dana objavljivanja u Službenom glasniku Republike Srbije, navodi se u saopštenju.

NazadSve vesti


17311421