Uz podršku

Poslovni partneri

Medijski partneri

Reklame

12.03.2014. - Ministar poljoprivrede sa mlekarama o aktuelnim izazovima u sektoru

U Beogradu je danas održan prvi zajednički sastanak ministra poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede prof. dr Dragana Glamočića i predstavnika mlekarske industrije u ovoj godini. Tema sastanka bila je informisanje predstavnika mlekara o donetim i planiranim podzakonskim aktima koji su od značaja za rad mlekarske industrije, kao i intenziviranje saradnje u kontekstu EU integracija. Ministar Glamočić naglasio je da je konkretan rad Ministarstva poljoprivrede na kreiranju povoljnijih uslova za razvoj mlekarskog sektora osvedočen usvajanjem i završnim aktivnostima na odobravanju više pravilnika i odluka, a kao najznačajnijima izdvojio Pravilnik o kvalitetu proizvoda od mleka i starter kultura i Pravilnik o izmenama i dopuni pravilnika o veterinarsko-sanitarnim uslovima, odnosno opštim i posebnim uslovima za higijenu hrane životinjskog porekla, kao i uslovima higijene hrane životinjskog porekla. Takođe, u završnoj fazi odobravanja je Odluka o izmenama odluke o visini naknada za izvršene-veterinarsko sanitarne preglede, čime se značajno smanjuju troškovi poslovanja mlekara. Ministar je poručio da je mlekarski sektor pred zahtevnim izazovima prilagođavanja standardima EU, naglasivši potrebu za jačanjem konkurentnosti na svim nivoima u mlekarskom lancu i dostizanju evropskog kvaliteta mleka, a unapređeni dijalog sa ključnim subjektima u razvoju sektora imperativ ministarstva. „Možete računati da će počev od danas, predstavnici mlekarskog sektora biti u potpunosti uključeni u rad Ministarstva poljoprivrede na kreiranju održivog ambijenta za razvoj mlekara i farmi”, zaključio je ministar Glamočić. Predstavnik Mlekarske asocijacije i direktor Fabrike mleka u Leskovcu Gojko Ilić rekao je da je današnji sastanak pozitivan korak i da će pravilnikom kojim je predviđeno smanjenje naknada biti omogućeno da se troškovi mlekarske industrije prepolove. Na sastanku sa ministrom poljoprivrede, prisustvovali su predstavnici Nacionalne asocijacije prerađivača mleka SEDA (mlekare Šabac, Meggle, Kuč, Muza, Leskovac, Niš, Lazar, Ekomlek) kao i predstavnici mlekara Imlek, Mlekoprodukt, Granice i Somboled.

NazadSve vesti


17308892