Uz podršku

Poslovni partneri

Medijski partneri

Reklame

10.03.2014. - VIII sastanak Foruma stručnjaka za LER

U prostorijama opštine Zvezdara, kao jednog od nosilaca titule i promotera inicijative Šampiona lokalnog razvoja, 6. marta 2014. godine održan je VIII sastanak Foruma stručnjaka za LER. Ovoga puta su pored predstavnika Kancelarije za lokalni ekonomski razvoj sastanku prisustvovali i načelnici, kao i zaposleni u Odeljenjima za urbanizam i izgradnju koji su imali priliku da se upoznaju sa uslugama i servisima Republičkog geodetskog zavoda (RGZ) od značaja za rad lokalnih samouprava, kao i sa uspešnim modelima za izdavanje građevinskih dozvola, pristupanje urbanističkim planovima i planovima detaljne regulacije. Sastanak su otvorili Saša Đurović, pomoćnik direktora RGZ-a, Aleksandar Nikolić, NALED-ov koordinator za LER i Zlatko Petrin, šef Kancelarije za implementaciju Strategije razvoja opštine Zvevdara. Skupom je moderirala Olivera Subotić, šef Kancelarije za LER u Pančevu i predsednica Foruma stručnjaka. U prvom delu skupa akcenat je bio na servisima RGZ-a, kao dodatnoj podršci u radu i upravljanju lokalnih samouprava. Tom prilikom predstavnici RGZ-a su predstavili pristupe prostornim podacima katastra nepokretnosti uz primenu veb aplikacija KnWeb, KnWebGIS i WMS i demonstrirali rad navedenih aplikacija kroz direktni pristup i primere. Kao jedan od dodatnih vidova produbljivanja saradnje i primene servisa i aplikacija RGZ je istakao potpisivanje Ugovora o poslovno-tehničkoj saradnji sa lokalnim samoupravama. Drugi deo skupa bio je posvećen primerima dobre prakse koji su uspešno zaživeli i čija primena ima veliki značaj, kako za zaposlene u gradovima/opštinama, tako i za njihove građane i privredu koja tu posluje. S tim u vezi, pomoćnik načelnika za građevinska pitanja grada Niša, Dragan Milovanović, prisutnima je predstavio Centar za izdavanje građevinskih dozvola, u kojem tim uspešnih ljudi, u saradnji sa ostalim republičkim i gradskim službama, a naročito Kancelarijom za LER, uspeva da u značajnoj meri ubrza proces izdavanja građevinskih dozvola. Kao potvrda uspešnosti rada ovog Centra gradu Nišu je od strane RTS-a i NALED-a uručena nagrada „Šampioni lokalnog razvoja“, i to u kategoriji „Reforma administracije“. Kao dokaz da i jedna gradska opština može da razvija inovativne i upotrebljive usluge građanima i privredi predstavlja i primer opštine Zvezdara. Šef Kancelarije za implementaciju Strategije razvoja opštine, Zlatko Petrin, je predstavio veb servise za pristup GUP i planovima detaljne regulacije. Pokretanje ovih servisa je omogućilo građanima da imaju pristup detaljnim podacima o svakoj zemljišnoj parceli, informacijama o postojećim građevinskim objektima, kao i o tome šta je u planu da se gradi na teritoriji opštine. Nakon izlaganja govornika, otvorena je diskusija. Predstavnici opština koji su prisustvovali sastanku su postavili brojna pitanja i predložili niz rešenja za unapređenje saradnje lokalnih i republičkih institucija sa ciljem da se, pre svega, ubrza proces izdavanja građevinskih dozvola, kao jedan od najvećih izazova sa kojima se susreću u svom radu.

NazadSve vesti


17188139