Uz podršku

Poslovni partneri

Medijski partneri

Reklame

Uslovi korišćenja portala www.trzistesrbije.com

Opšte odredbe

Kompletan sadržaj portala www.trzistesrbije.com je vlasništvo SOKO GROUP DOO, Beograd.

Bez prethodno dobijene pisane saglasnosti administratora sadržaj portala nije dozvoljeno preuzimati i koristiti u komercijalne ili bilo koje druge svrhe, osim za lične potrebe njegovih korisnika.

SOKO GROUP DOO, Beograd (www.trzistesrbije.com) ne snose nikakvu odgovornost za sadržaj objavljenih konkursa niti drugog preuzetog sadržaja (biografija kadrova itd.).

Imate privilegiju a ne pravo da koristite sadržaj portala www.trzistesrbije.com, u slučaju bilo kakve zloupotrebe, njegov administrator Vam može zabraniti pristup i korišćenje usluga bez prethodne najave i upozorenja.

SOKO GROUP DOO, Beograd i administrator www.trzistesrbije.com poštuje tuđa autorska prava.
17310126