Nacionalno tržište roba i usluga Srbije - SEKTOR BANKARSTVO

Uz podršku

Poslovni partneri

Medijski partneri

Reklame

S I E P A ( www.siepa.sr.gov.rs )

Agencija za strana ulaganja i promociju izvoza

Agencija za strana ulaganja i promociju izvoza (SIEPA) pomaže preduzećima pri obavljanju poslovnih i investicionih aktivnosti u Srbiji. SIEPA vrši istraživanja i obezbeđuje resurse kako bi strani investitori mogli da donesu prave odluke i da uspešno izvrše ulaganja. Agencija pruža praktičnu pomoć uvoznicima proizvoda i usluga iz Srbije u pogledu svih neophodnih pitanja.

SIEPA je agencija koja pruža sveobuhvatne usluge. Bez obzira da li se radi o porezima, licenciranju, mogućnostima investiranja, dozvolama, tarifama, ili povezivanju uvoznika sa pravim proizvodjačima, SIEPA je tu da pomogne.

Usluge koje pruža SIEPA obuhvataju sledeće aktivnosti:

-Istraživanje i analiza poslovnog okruženja u Srbiji

-Izrada informativnih publikacija koje bi omogućile stranim preduzećima da lakše posluju u Srbiji

-Analize sektora

-Pomoć preduzećima i investitorima oko pribavljanja dozvola i licenci

-Pomoć srpskim izvoznicima na međunarodnom tržištu

-Upoznavanje potencijalnih investitora sa mogućnostima “Brownfield” i “Greenfield” investicija

-Održavanje baze podataka o izvozu

-Pomoć srpskim preduzećima da maksimalno iskoriste svoje konkurentne prednosti

-Pružanje savetodavnih usluga Vladi u pogledu mogućih promena pravnog i zakonodavnog okvira koji se odnosi na investicije i izvoz

Delegacija

SIEPA organizuje i poslovne posete u inostranstvu, u saradnji sa državnim agencijama zemalja koje se posećuju. Cilj ovakvih poseta je ne samo povećanje prodaje i profita, već i edukacija domaćih izvoznika. Prilikom ovakvih poseta organizuju se i obilasci stranih kompanija, gde domaća preduzeća mogu da se upoznaju sa novim proizvodima, tehnologijama, trendovima, ili pakovanjima. Takođe, kroz organizaciju seminara na ovim putovanjima dobijaju se neophodne informacije o tržištu i o načinu poslovanja sa preduzećima iz ovih zemalja.

Posete stranih partnera - kupaca

Još jedna usluga koju SIEPA pruža svojim klijentima je organizovanje poseta stranih kupaca domaćim preduzećima. Svi ozbiljni zainteresovani strani kupci koji žele da uspostave saradnju sa domaćim proizvođačima mogu da stupe u kontakt sa zaposlenima u Agenciji koji će pronaći odgovarajućeg partnera u zemlji i, ukoliko ima interesovanja, organizovati posetu stranog kupca.

Praksa i zaposlenje u SIEPA-i

Studenti koji su zainteresovani da obave praksu u SIEPA-i i svi koji žele da se zaposle u SIEPA mogu da pošalju svoju radnu biografiju na mailto:office@siepa.sr.gov.rs. SIEPA će kontaktirati kandidate čim se otvori konkurs za praksu ili mesto koje odgovara Vašim kvalifikacijama.

www.siepa.sr.gov.rs

DOKUMENTA:


17439031