Uz podršku

Poslovni partneri

Medijski partneri

Reklame

Regionalna tržišta roba i usluga

Sve robe i usluge koje smo prezentovali na portalu Nacionalnog tržišta roba i usluga Srbije smo podelili na regione i nalaze se razvrstani i pojedinačno za svaki od regiona, a prema sedištu privrednog subjekta.

Cilj nam je da kontinuirano, za minimalno utrošeno vreme utvrdimo proizvodne kapacitete, količinu, kvalitet i kontinuitet proizvodnje u svakom od posmatranih regiona.

Ovim dajemo svoj doprinos povećanju konkurentnosti naše privrede i uvećanju mogućnosti zajedničkog nastupa naših preduzeća u regionu.

Regionu, kao takvom, omogućavamo i samostalno povezivanje sa privrednim organizacijama u regionu, širom zemlje ali i sveta.

U okviru konkretnog regiona omogućavamo nadgradnju alata iz ovoga Programa kroz neposredno učešće samog regiona, omogućavamo usmeravanje kvaliteta proizvodnje i usluga privrednika sa posmatrane teritorije a u skladu sa zahtevom samog regiona u kojim pravcima i kojim regionima se želi razvoj u proizvodnji odgovarajućih roba i pružanju odgovarajućih usluga, sve u potrazi odgovarajućih projekata pogodnih za razvoj.

Veoma važan segment Regionalnog tržišta roba i usluga, kojem smo posvetili ne malu pažnuju, je plasman roba i usluga individualnih poljoprivrednih proizvodača, zanatlija i uslužnih delatnosti svih oblika.

Preko Regionalnog tržišta roba i usluga, svaki poljoprivrednik može da objavi svoje tržišne viškove što trgovinskim preduzećima daje mogućnost da prikupe viškove svojih proizvoda u regionu, time značajno smanjue transportne troškove, stvore mogućnost prerađivačkoj proizvodnji i prezentuju tržišne viškove svakog regiona.

Poljoprivredniku omogućavamo da telefonskim pozivom ili e-mail - om dostave podatke o svojim viškovima koje ćemo objaviti na našem portalu, locirajući ih u odgovarajući region sedišta poljoprivrednika, sa potpunim podacima o njegovoj adresi i kontakt podacima.

Na Regionalnom tržištu roba i usluga omogućavamo usmeravanje poljoprivredne proizvodnje sa ciljem da se prerade i finalizuju proizvode, određenim projektima u kojima tačno definišemo vrstu i obim ulaganja, potrebne kapacitete, način finansiranja, mogućnosti navodnjavanja zemljišta i drugo.

Poljoprivrednici mogu da nam zatraže izmenu i dopunu podataka, da nam dostave mišljenje za određene projekte za koje su zainteresovani, a mi ćemo, u domenu svojih mogućnosti, za najkraće vreme, dostaviti odgovore sa neophodnim usmerenjima.


17382007