Uz podršku

Poslovni partneri

Medijski partneri

Reklame

NAPOMENA

Za pregled PDF dokumenata neophodan je program za čitanje PDF fajlova. Ako ga nemate možete preuzeti ovde.

Pretraga propisa

Pretraga u toku...

Pravila i propisi u Republici Srbiji vezani za poslovanje

  Nacionalno tržište roba i usluga Srbije se potrudilo da vam obezbedi informaciju o prometu robe između privrednih subjekata Republike Srbije i Kosova i Metohije. Napominjemo da je ovo skraćeni pregled procedure i da ovo nije zvanični dokument.

  INFORMACIJA O PROMETU ROBE IZMEĐU REPUBLIKE SRBIJE I KOSOVA I METOHIJE

  Promet između Republike Srbije i Kosova i Metohije regulisan je najnovijim Sporazumom o slobodnoj trgovini u centralnoj Evropi ( CEFTA ) koji su potpisale Albanija, Moldavija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Hrvatska, Srbija, Makedonija i UNMIK u ime Kosova u skladu sa Rezolucijom 1244 Saveta bezbednosti UN . Sve robe razvrstane su u skladu sa Harmonizovanom carinskom tarifom i režimima izvoza i uvoza koja se primenjuje u Evropi. Pri isporuci robu prati: faktura, evidencioni list i Uverenje o poreklu robe EUR1. Radi lakšeg sagledavanja prometa dobara posmataćemo promet robe do i od administrativnog prelaza - granice.

  PROMET ROBE DO ADMINISTRATIVNOG PRELAZA

  Robu koja se prodaje na Kosovu i Metohiji prati :

  • faktura
  • evidencioni list(EL)
  • Uverenje o poreklu robe EUR 1

  Komercijalnu fakturu radi prodavac ili izvoznik. Uverenje o poreklu robe EUR 1 na pisani zahtev proizvođača ili izvoznika idaje carinski organ.

  Evidencioni list (EL) je dokument koji služi za oslobađanjeod plaćanja od PDV-a. Evidencioni list popunjava posebno odeljenje poreske uprave (POPU) na teritoriji Republike Srbije. Evidencioni list se radi na bazi fakture-računa koga dostavlja obaveznik PDV, koji sadrži :

  • naziv,adresu i PIB obveznika-izdavaoca računa
  • mesto i datum izdavanja i redni broj računa
  • naziv i adresu primaoca računa
  • vrstu, količinu, cenu po jedinici mere i vrednost dobra

  Evidencioni list se radi u četiri primerka. Listovi EL namenjeni su:

  • list sa brojem 1 -Posebnom odeljenju na teritoriji Republike Srbije
  • list sa brojem 2-Pošiljaocu robe
  • list sa brojem 3-Posebnom odeljenju na administrativnoj liniji
  • list sa brojem 4-Primaocu robe

  Posle sprovedenog postupka i overe svih primeraka EL, Posebno odeljenje na teritoriji Republike Srbije zadržava list 1, list 2 vraća pošiljaocu robe, a listove 3 i 4 zajedno sa robom upućuje Posebnom odeljenju na administrativnoj liniji-granici.

  Posebno odeljenje na administrativnoj liniji kontroliše tačnost poadataka sa stvarnim stanjem. Kada je provera izvršena, Posebno odeljenje overava primerke EL,zadržava list 3, a list 4 vraća primaocu. Overom EL smatra se da je roba istupila sa teritorije Republike Srbije.

  Da bi EL oslobodio prodavca od plaćanja PDV roba mora biti plaćenja, a to se dokazuje: -izvodom iz poslovnog računa obveznika PDV da je za promet dobara izvršen prenos novčanih sredstava sa poslovnog računa primaoca dobra na poslovni račun obveznika PDV-isporučioca dobra -dokaz o izvršenoj prodaji deviza Narodnoj banci Srbije, odnosno ostvarenoj dinarskoj protivvrednosti od prodaje tih deviza,ako je za isporučena dobra izvršeno plaćanje u devizama.

  PROMET ROBE OD ADMINISTRATIVNOG PRELAZA

  Kada roba pređe administrativnu liniju podleže CEFTA sporazumu i zakonskim propisima UNMIK koje je uredbama i drugim aktima propisao Specijalni predstavnik Generalnog sekretara shodno ovlašćenjima na osnovu Rezolucije saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija 1244 od 10 juna 1999. godine.

  1. Carina
   • 0% za robu koja se uvozi iz Srbije i Crne Gore
   • 1% za robu iz Makedonije i Albanije
   • 10% za robu za sve ostale zemlje

   Postoje određene grupe proizvoda koje su u potpunosti oslobođene plaćanja carine i one su navedene u Spisku proizvoda izuzetih od plaćanja. Oslobođena plaćana carine su veštačka đubriva, farmaceutski proizvodi, instrumenti i aparati za hirurgiju, roba za humanitarne namene i dr.

  2. Porez na Dodatnu Vrednost (PDV)
  3. Na teritoriji Kosova i Metohije na uvezenu robu plaća se PDV u iznosu od 15% osim za određene robe koje se u skladu sa Uredbama oporezuju po drugačijim stopama.

  4. Akcize
  5. Uredbom je utvrđeno na koju se robu plaća akciza. Plaćanje može biti kao dodatna vrednost i kao specifična tarifa. Akciza se plaća na : cigarete, kafu, bezalkoholna i alkoholna pića, vina, piva, naftu i njene proizvode, vozila i dr. Akciza na cigarete je specifična tarifa, za 1000 cigareta plaća se 10 EURa, nafta 27,5 centi za litar, benzin 30 centi za litar.

   Na promet dobara stranog porekla na kojima nije sproveden carinski postupak , a koja se upućuju sa teritorije Republike Srbije na teritoriju Kosova i Metohije , primenjuju se carinski propisi.

  Prilog

  1. Uredba o izvršavanju zakona o porezu na dodatu vrednost na teritoriji APKM za vreme važenja rezolucije Saveta bezbednosti OUN broj 1244 Sl.glasnik RS br. 15/05 od 18. 02. 2005.
  2. Pravilnik o blažim uslovima ,načinu i postupku ostvarivanja prava na refakciju plaćene akcize na derivate nafte iz člana 9. stav 1. tač.1) i 2)zakona o akcizama koji su prodati kupcima sa teritorije AP Kosovo i Metohija

Sektorske brošure

Agribusiness
Fruit Industry in Serbia (2005)
Fruit Sector in Serbia English version (pdf, 1.3 Mb)
Vegetable Industry In Serbia (2005)
Vegetable Industry English version (1.4 Mb)
Facts About Agribusiness in Serbia (2005)
Fact sheet

English version (pdf, 3.4 Mb)

German vresion (3.8 Mb)

Aviation Industry
Aviation Industry (2006)
Aviation industry in Serbia English version (pdf, 1.7 Mb)
Automotive Industry
Selected Automotive Suppliers in Serbia (2006)
Automotive Industry Suppliers

English version (pdf, 1.6 Mb)

Japanese version (1.6 Mb)

Forest Based Industry
Forest Based Industry in Serbia (2005)
Forest Based Industry in Serbia English version (pdf, 2.1 Mb)
ICT Industry
ICT Industry in Serbia (2008)
ICT 2008 English version (pdf, 518 Kb)
IT Industry in Serbia (2005)
IT Industry English version (pdf, 1.6 Mb)
IT Sector in Serbia (2005)
IT Sector English version (pdf, 2.8 Mb)
Real Estate Industry
Real Estate Industry in Serbia (2007)
Real Estate English version (pdf, 1.3 MB)
Tourism Industry
Tourism Industry in Serbia (2005)
Tourism Industry English version (pdf, 2.8 Mb)
Pharmaceutical Industry
Pharmaceutical Industry (2005)
Pharmaceutical Industry English version (pdf, 977 Kb)

Video prezentacije


17310119