Uz podršku

Poslovni partneri

Medijski partneri

Reklame

Zaštita privatnosti na portalu trzistesrbije.com

Opšte odredbe

Kompletan sadržaj portala www.trzistesrbije.com je vlasništvo SOKO GROUP DOO, Beograd.

Bez prethodno dobijene pisane saglasnosti administratora sadržaj portala nije dozvoljeno preuzimati i koristiti u komercijalne ili bilo koje druge svrhe, osim za lične potrebe njegovih korisnika.

SOKO GROUP DOO, Beograd (www.trzistesrbije.com) ne snose nikakvu odgovornost za sadržaj objavljenih konkursa niti drugog preuzetog sadržaja (biografija kadrova itd.).

Imate privilegiju a ne pravo da koristite sadržaj portala www.trzistesrbije.com, u slučaju bilo kakve zloupotrebe, njegov administrator Vam može zabraniti pristup i korišćenje usluga bez prethodne najave i upozorenja.

SOKO GROUP DOO, Beograd i administrator www.trzistesrbije.com poštuje tuđa autorska prava.Konkursi

Konkurse za posao objavljujemo na osnovu saglasnosti o objavljivanju sadržaja iz drugih medija i direktnom prezentacijom potreba koju nam dostavi ovlašćeno lice privrednika.

SOKO GROUP DOO, Beograd na portalu www.trzistesrbije.com nisu odgovorni za tačnost podataka iz konkursa (kategorije, opis radnog mesta, uslovi konkursa, rok prijava i kontakt podaci poslodavca) i ne učestvuju u odabiru kadrova, kontaktiranju i drugim aktivnostima koje proističu iz navedenog apliciranja.

Prijave za posao automatski prosleđujemo na dostavljenu e-mail adresu poslodavca, bez asistencije administratora.

SOKO GROUP DOO, Beograd na portalu www.trzistesrbije.com ne snosi bilo kakvu odgovornost za tehničke probleme na hostingu sajta.

U slučaju poznatih tehničkih problema, portalu www.trzistesrbije.com će učiniti sve što je potrebno i moguće da se kandidat upozna sa eventualnom nemogućnošću apliciranja, odnosno dostaviće obaveštenje o eventualnim greškama u izvršavanju funkcija. U slučaju da u konkursu nije naveden rok za prijavu ili je naznačeno "otvoreno do popune", portalu www.trzistesrbije.com će smatrati da je takav konkurs validan 8 dana od dana objavljivanja.
17310130