Nacionalno tržiše roba i usluga Srbije - Radio Televizija Srbije

Uz podršku

Poslovni partneri

Medijski partneri

Reklame

NTRUS pogodnosti

U zavisnosti od veličine preduzeća besplatan osnovni sajt podrazumeva:

a) za preduzetnike (STR i ostale iz grupe )
 • neograničenu količinu teksta ukoliko podatke dostavlja u elektronskoj formi,
 • galeriju slika do 20 slika
 • mogućnost besplatnog ažuriranja sajta, po zahtevu korisnika usluga, a od strane NTRUS-a, tri puta godišnje 

b) za mala preduzeća

 • neograničenu količinu teksta ukoliko podatke dostave u elektronskoj formi,
 • galeriju slika do 50 slika
 • mogućnost samostalnog ažuriranja sajta
 • mogućnost besplatnog ažuriranja sajta, po zahtevu korisnika usluga, a od strane NTRUS-a, tri puta godišnje
 • mogućnost dobijanja besplatnog domena (com, net, org, biz, info, ca, co.uk, org.uk, asia, me)

v) za srednja preduzeća

 • neograničenu količinu teksta ukoliko podatke dostave u elektronskoj formi,
 • galeriju slika do 150 slika
 • mogućnost samostalnog ažuriranja sajta
 • postavljanje video klipova u trajanju do 2 min
 • mogućnost besplatnog ažuriranja sajta, po zahtevu korisnika usluga, a od strane NTRUS-a, tri puta godišnje
 • mogućnost dobijanja besplatnog domena (com, net, org, biz, info, ca, co.uk, org.uk, asia, me)
   

g) za velika preduzeća i strana predstavništva

 • neograničenu količinu teksta ukoliko podatke dostave u elektronskoj formi,
 • galeriju slika do 300 slika
 • mogućnost samostalnog ažuriranja sajta
 • postavljanje video klipova u trajanju do 5 min
 • mogućnost besplatnog ažuriranja sajta, po zahtevu korisnika usluga , a od strane NTRUS-a, tri puta godišnje
 • mogućnost dobijanja besplatnog domena (com, net, org, biz, info, ca, co.uk, org.uk, asia, me)
   

Pogledajte novi cenovnik usluga Nacionalnog Tržišta

Za usluge van dodeljenih mogućnosti sajta primenjuje se cenovnik:

 1. Ažuriranje teksta sajta: 500,00 dinara po stranici teksta u jednoj poziciji (tekst se dostavlja u elektronskom obliku)
 2. Mogućnost samostalnog ažuriranje sajta: 8000,00 dinara
 3. Proširivanje galerije slika: 2.000,00 dinara za svaki naredni nivo (preko 300 tarifira se na uvećanje za 150)
 4. Dodavanje opcije za video klip: 8,000.00 dinara (uračunat video klip do 2 min)
 5. Proširivanje video klipa za započeti minut: 500,00 dinara
 6. Registracija domena:
  • 1000,00 dinara (com, net, org, biz, info, ca, co.uk, org.uk, asia, me)
  • 2500,00 dinara (rs)
  • 590,00 dinara (in.rs)
  • 990,00 dinara (co.rs, org.rs, edu.rs)
 7. Višejezičnost sajta - 10.000,00 dinara (korisnik dostavlja prevode na željeni jezik)
 8. Postavljanje banera na našem sajtu: po dogovoru
 9. Postavljanje banera na sajtu korisnika: po dogovoru
 10. Unos podataka za ažuriranje koji se ne dostave u propisanoj formi:
  • obrada teksta po stranici – 1.000,00 dinara
  • obrada video materijala – po dogovoru u zavisnosti od veličine potrebnih radova

Na sve navedene cene obračunava se PDV 18%.

Za ažuriranje sajta korisnik podnosi zahtev putem e-maila, koji je dobio od NTRUS-a, sa podacima i opisom promene koja se treba izvršiti. Original zahteva i štampana dokumenta overena i potpisana od strane ovlaštenog lica i elektronske medije (CD i slično) korisnik šalje poštom na adresu direkcije NTRUS:

Soko group, Petra Martinovića 21 /4-8, 11000 Beograd.

Za usluge koje su predviđene kao dodatne usluge korisnik je obavezan izvršiti uplatu po cenovniku na tekući račun br: 190-1883-61 kod Jubmes banke.
Obavezno je upisati poziv na broj koji treba da sadrži: broj ugovora o pružanju usluga - 99.
Primer: 07-03-32135-02-99.

Korisnici usluga su odgovorni za poštovanje zakona o informisanju i zaštiti autorskih prava i snose odgovornost za nepoštovanje istih kod izrade i ažuriranja sajtova.

Dokument „Upisni list“ mora biti potpisan i overen pečatom kao i sva ostala dokumenta.

 

nazad


17308717