Fakultet za menadžment malih i srednjih preduzeća je jedan od prvih privatnih Fakulteta, koji se snažno pozicionirao na obrazovnom tržištu Srbije i to u domenu:

 1. Formalnog obrazovanja, kroz organizaciju akademskih studija na sva tri nivoa fakultetskog školovanja: osnovne, diplomske-master i doktorske studije u oblasti  menadžmenta i biznisa.

 2. Neformalnog obrazovanja, kroz organizaciju kurseva, seminara i treninga za obuku, prekvalifikaciju i funkcionalno osposobljavanje zaposlenih i nezaposlenih lica. Sadržaj kurseva, seminara i treninga utvrđuje se zajedno sa korisnicima naših usluga.

  Okvirne oblasti su:
  •  Opšti menadžment
  •  Menadžment nekretnina
  •  Menadžment ljudskih resursa
  •  Upravljanje projektima
  •  Menadžment malih i srednjih preduzeća
  •  Preduzetništvo i marketing
  •  Menadžment finansija i računovodstvo
  •  Virtuelno preduzeće - primena programskog pokreta za podršku poslovnom odlučivanju.

 3.  Funkcionalnog rešavanja konkretnih zadataka po zahtevu privrede, društvenih institucija i drugih subjekata. To se pre svega odnosi na:  - Izradu i realizaciju naučno-istraživačkih i razvojnih projekata,
  • Izradu biznis planova, investicionih projekata i studija izvodljivosti,
  • Marketing istraživanje
  • Izradu programa restruktuiranja preduzeća
  • Izradu softverskih paketa
  • Konsalting usluge
  • Procenu vrednosti kapitala i izrade programa privatizacije, i druge slične zadatke.

U realizaciju ovih zadataka uključuju se profesori fakulteta, koji imaju velika teorijska i praktična znanja, kao i brojni stručnjaci koji su saradnici našeg Instituta za strateški razvoj, preduzetništvo i poslovne finansije.