Uz podršku

Poslovni partneri

Medijski partneri

Reklame

INFORMACIONE TEHNOLOGIJERečnik pojmova :

Informaciono-komunikacione tehnologije (IKT): tehnologije čiji su predmet elektronska obrada, skladištenje i prenos informacija.

Državna uprava: institucionalna organizacija države čija je svrha ostvarivanje sigurnog i povoljnog ambijenta za život, razvoj  i zadovoljenje potreba građana (u najširem smislu).

Elektronska uprava (e-Uprava): državna uprava (uključujući sve nivoe - državne organe, organe lokalne samouprave i javne službe) funkcionalno organizovana na savremenim principima servisno orjentisane države, u kojoj su poslovi do najvišeg stepena standardizovani i automatizovani primenom informaciono-komunikacionih tehnologija; organizacija, metodi rada i rezultati se stalno prate, unapređuju i vrednuju, uz trajni proces edukacije, u cilju maksimizacije efikasnosti, ekonomičnosti i transparentnosti zadovoljenja potreba građana i poslovnih subjekata.

Informaciono društvo: kulturološko-civilizacijski stadijum razvoja ljudskog društva (u sociološkoj evoluciji) u kome su informacije lako dostupne, znanje i stručnost predstavljaju deo kulture i najznačajniji su faktor ekonomije.

Informatičko društvo: oblik udruženja informatičara.

Ekonomija zasnovana na znanju:  visoko razvijena ekonomija u kojoj je postignut najviši stepen organizacije i iskorišćenja resursa, u kojoj znanje, stručnost i inovativnost predstavljaju ključne faktore razvoja, i u kojoj nema rasipanja ljudskog kapitala i nezaposlenosti.

Društvo znanja:  društvo u kojoj je socijalizacija (način ustanovljenja zajednice - kako se pojedinac vrednuje i kao individua uključuje u društvo) zasnovana na znanju.

G2G: Government to Government (uprava - uprava). Podrazumeva uspostavljanje elektronskog poslovanja na relaciji: uprava - uprava, odnosno, međusobne  komunikacije i saradnje, putem informacionog sistema državnih organa, organa lokalne samouprave i javnih službi.

G2E: Government to Employees (uprava - zaposleni). Podrazumeva uspostavljanje elektronskog poslovanja i rada na daljinu na relaciji: uprava - zaposleni, putem informacionog sistema.

G2B: Government to Business (uprava - poslovni subjekti). Podrazumeva uspostavljanje elektronskog poslovanja i pružanje usluga na relaciji: uprava - poslovni subjekti, putem informacionog sistema.

G2C: Government to Citizens (uprava - građani). Podrazumeva uspostavljanje elektronskog poslovanja i pružanje usluga na relaciji: uprava - građani, putem informacionog sistema.


17308836