Uz podršku

Poslovni partneri

Medijski partneri

Reklame

Najčešće postavljena pitanja

Pitanje 1

Posle koliko vremena, nakon izvršene uplate, će biti urađen i postavljen sajt za privredni subjekt?

Posle izvršene uplate privrednim subjektima dajemo apsolutnu prednost u izradi i postavljanju njihovog sajta u vremenskom periodu do 5 dana, u zavisnosti od količine materijala koji nam je dostavljen.

Pitanje 2

Kome i na koji način treba da se obrati privredni subjekt ako želi da ostvari pogodnosti navedene u prospektu (npr. reklamiranje na medijima, formiranje mreže mobilne telefonije i dr.).
Da li je put komunikacije preko promotera pa dalje po vertikali do Direkcije ili se direktno obratiti na e-mail Direkcije?

NNa sajtu, u rublici pogodnosti, su postavljena detaljna uputstva, kontakt osobe i telefoni na koje privredni subjekt, član Biznis kluba NTRUS, treba da kontaktira našeg poslovinog partnera koji nudi pogodnosti na svoje proizvode/usluge. Takođe, privredni subjekt se može obratiti i promoteru ili Direkciji NTRUS e-poštom i od njih da zatraži konkretna uputstva o ostvarivanju svojih prava na popust.

Pitanje 3

Kada ćemo omogućiti da privredni subjekt dobije svoj sajt na engleskom jeziku?

Po zahtevu privrednog subjekta, vršimo i prevod sajta na engleski jezik.

Pitanje 4

Kada će biti dostupni svi propisi na našem sajtu?

Deo propisa i zakona su dostupni za isčitavanje.
U kontinuitetu aktivno prikupljamo i redovno ažuriramo sve dostupne propise i unosimo ih u bazu podataka.

Pitanje 5

Kako će NTRUS ostvariti angažman i realizaciju programa preko Mesnih Zajednica (MZ ne funkcionišu, samo su političke funkcije i nisu plaćena lokalna samouprava)?

Veliki je interes Mesnih zajednica da podstiču i zahtevaju od Opštine predstavljanje na našem portalu, jer će time biti u mogućnostii da predstave sve svoje kapacitete uključujući i individualne poljoprivredne delatnosti i omoguće direktno privlačenje investicija.

Pitanje 6

Šta na sajtu postoji u vezi sa bankarskim sektorom što ne postoji već u javnosti i na koji način ih prikazujete na sajtu?

Sadržaji bitni za poslovanje privrednih subjekata biće predstavljeni na jednom mestu uz mogućnost direktne elektronske komunikacije sa vrhunskim stručnjacima koji će vam odgovoriti na svako vaše konkretno pitanje.

Pitanje 7

Koliko će trajati početno poslovanje Projekta NTRUS-a?

Poslovanje NTRUS i ceo sistem Nacionalnog tržišta roba i usluga Srbije se iz dana u dan unapređuje što je moguće videti svakog dana u određenim poljima projekta.

Pitanje 8

Da li projekat predviđa prostor za inovacije i ideje koje su primenjive u privredi?

Svakako. Predviđen je prostor za inovacije, one su jedan od ciljeva projekta, jer samo inovacijama i primenom novih tehnologija možemo računati da možemo stvoriti pravo okruženje za razvoj i poslovanje privrednih subjekata.

Pitanje 9

Predstavnici MZ nisu informatički obrazovani i nemaju računare. Šta tu može da uradi projekat NTRUS?

Mi smo spremni da u dogovoru sa Opštinama i partnerima organizujemo edukaciju lica iz pomenutih struktura.

Pitanje 10

Postoji li sličan ili isti sajt u svetu i kako on izgleda?

Trudili smo se da na našem portalu postavimo sadržaje koji su potrebni privrednom subjektu za lakše poslovanje, da njegovom organizacijom uvežemo privredne subjekte, da olakšamo komunikaciju između njih, a naročito da olakšamo poslovno udruživanje i ukrupljavanje ponude roba i usluga a sve radi uspešnijeg nastupa na tržištu. Portal smo prilagodili našim uslovima i potrebama naših privrednih subjekata pa nismo tražili slične na drugim prostorima.

Pitanje 11

Kako ćemo se nositi sa konkurencijom imajući u vidu da su slični projekti već postojali ali propadali?

Istraživanjem tržišta utvrdili smo da konkurenata na teritoriji Republike Srbije nemamo, tj. prvi smo projekat ove vrste, da na ovaj način predstavljamo i pratimo robe i usluge privrednih subjekata, a kvalitet i sadržaj su nam najbolji način za takmičenje sa konkurencijom.

Pitanje 12

Da li će samo veliki privredni subjekti da se učlane u ovaj Projekat i koji je interes malih privrednih subjekata za učešće u Projektu?

Podjednak interes da se uključe u projekata imaju i mali i veliki privredni subjekti.
Mali privredni subjekti, pre svega, imaju interes da oglase svoje robe i usluge, da nađu nove poslovne partnere sa kojima će uspostaviti poslovnu saradnju i uvećati svoje poslovanje, da se udruže sa više malih privrednih subjekata i zajednički nastupe na tržištu i npr. uđu sa svojom robom u najveće distributivne lance ili podmire potrebe inostranog partnera i tako plasiraju svoje proizvode i usluge u inostranstvo.
Veliki privredni subjekti imaju interes jer će preko ovog portala predstaviti svoje proizvode i usluge, na lakši način će naći nove kooperante i poslovne partnere, među malim i srednjim preduzećima, da bi proširili svoju proizvodnju ili učinili je efikasnijom.
Na jednom mestu će se naći mala i velika preduzeća i biće prepoznata njihova veličina i uspešnost.

Pitanje 13

Kako će aktuelna politička situacija uticati na realizaciju ovog projekta?

Mi smo apolitični i nismo stranački opredeljeni.
Bavimo se isključivo privrednim pitanjima pa očekujemo da je svakom na vlasti u interesu da pokrene lokalnu privredu, ljude i regionalne privredne tokove. Na realizaciju projekta isključivo utiču ljudi koji rade na njegovoj realizaciji u okviru samog projekta. Verujemo da zajedničkim snagama, sa ljudima iz lokalnih samouprava i primenom novih tehnologija, znanja i iskustava, možemo, u narednom periodu, od našoj privredi pomognemo da bude ekonomski gigant u Jugoistočnoj Evropi.

Pitanje 14

Šta je potrebno da se logo firme nađe sa desne strane na sajtu? Koja je cena banera?

BBaner možemo postaviti a cenu ćemo dogovariti za konkretan slučaj.

Pitanje 15

Ko sve ima pristup pravilima i propisima na sajtu i kada će sajt biti u potpunosti gotov?

U promotivnom periodu pristup pravilima i propisima ćemo omogućiti svima. Posle promotivnog perioda pristup će imati članovi Biznis kluba Nacionalnog tržišta roba i usluga Srbije.

Pitanje 16

Postoji li fiksni deo naknade za rad opštinskih koordinatora i koliki je?

Fiksni deo naknade za rad opštinskih koordinatora nije predviđen. On će prihodovati prema rezultatima koje ostvari sa timom kojim koordinira i ličnim rezultatima rada prema stimulativnim bonusima koji su predstavljeni u radu promotera.

Pitanje 17

Mogu li privredni subjekti članarinu da plaćaju na mesečnom nivou?

Ne, ne mogu. Najmanja uplata privrednih subjekata je moguća na tromesečnom nivou.

Pitanje 18

Kada će portal biti u potpunosti u funkciji?

Portal obuhvata veoma širok spektar oblasti i veliku količinu podataka pa je potrebno određeno vreme da se svi ti podaci predstave. NTRUS i njegov portal iz dana u dan unapređujemo i trudimo se da što pre postavimo sve podatke koje posedujemo kako bismo korisnicima pružili što bolju uslugu i prave informacije.

Pitanje 19

Kada će se potpisati ugovori sa lokalnim medijima?

Ugovori o poslovno tehničkoj saradnji sa pojedinim lokalnim i regionalnim medijima smo već potpisali a u toku su pregovori i sa ostalim medijima tako da u narednih par meseci očekujemo da ćemo uspostaviti poslovno-tehničku saranju i sa većinom lokalnih, regionalnih i nacionalnih medija u zemlji.

Pitanje 20

Gotovo svaka opština već ima štampani bilten tako da ne pokazuju interesovanje za naš predlog.

Naravno da bi svaka opština trebalo da ima svoj bilten koje dele u opštini.
Cilj naših biltena je da privredne subjekte izvan Opštine informišemo o potencijalnim mogućnostima ulaganja u Opštinu, o projektima koji se mogu realizovati i pogodnostima koje opština pruža ulagačima za izgradnju novih kapaciteta ali i otvaranju novih radnih mesta na njenom području.

Pitanje 21

Zašto se putem e-mailova privrednim subjektima ne šalje propagandni materijal ili ponuda?

Projekat NTRUS je zamišljen da održava direktne odnose između promotera koji upiše privredni subjekat u Biznis klub NUTRS i samog privrednog subjekta. To smo uradili kako bismo potrebe privrednih subjekata, članova Biznis kluba NTRUS, što bolje razumeli i zadovoljili sve njihove zahteve i tako budu zadovljene sve njihove potrebe.

Pitanje 22

Ko su stručni konsultanti koje angažujemo?

To su istaknuti stručnjaci koji rade u institutima, na fakultetima ili privredi i direktno su upućeni u problematiku iz oblasti koju uređuju na sajtu.


17310088