Uz podršku

Poslovni partneri

Medijski partneri

Reklame


Мetodologija izrade studije Energetske efikasnosti opštine

Činjenica je da je Republika Srbija na poslednjem mestu po energetskoj efikasnosti u Evropi i da energiju troši dva i po puta više od zemalja u svetu a četiri do pet puta više od zemalja u Evropskoj uniji. Posebno, imajući u vidu da Srbija ima obavezu prema Energetskoj zajednici jugoistočne Evrope i EU da poveća energetsku efikasnost za 9% u periodu od 2011. do 2020. godine, neophodno je da i lokalne samouprave, u okviru strategije održivog razvoja, uspostave mrežu energetskog menadžmenta i iniciraju projekte energetske efikasnosti u skladu sa važećim propisima o racionalnoj upotrebi energije.

Značaj ovog projekta proizilazi i iz činjenice da opštine i gradovi u Srbiji imaju značajne mogućnosti da, uprkos ekonomskoj krizi, investiraju u programe energetske efikasnosti, jer su to retke oblasti gde se investicije vraćaju u prihvatljivom vremenu, kao i sve šire mogućnosti korišćenja značajnih podsticajnih sredstava domaćih i stranih Fondova, namenjenih finansiranju projekata unapređenja energetske efikasnosti.

Racionalno upravljanje energetskim resursima i podizanje svesti o energetskoj efikasnosti bitno je, pre svega da bi se:

 • smanjili godišnji troškovi za energiju i vodu,
 • održali potrebni standardi ambijentalnih uslova u prostorijama,
 • planirala neophodna sredstva za obnovu, modifikaciju i održavanje i
 • planirale investicione mere ili donosile pravovremene i konkretne odluke u vezi podizanja nivoa energetske efikasnosti.

Osnovni razlozi za razvoj i pripremu projekata energetske efikasnosti mogu se grupisati u sledeće kategorije:

 • ekonomski razlozi (visoki troškovi za energiju, visoki troškovi tekućeg i investicionog održavanja, itd.),
 • postizanje većeg komfora (temperatura, osvetljenje, vlaga, ventilacija i dr.),
 • tehnički razlozi,
 • zaštita životne sredine (smanjenje emisije SO2, smanjenje emisija ostalih štetnih produkata sagorevanja, supstitucija energenata),
 • zakonska ograničenja.

Obaveze opština i gradova u planiranju potreba za energijom, praćenju potrošnje i utvrđivanju mera energetske efikasnosti, proističu iz postojećeg osnovnog zakonskog okvira u oblasti enrgetike u Srbiji:

 1. Zakon o energetici ("Službeni glasnik RS", br. 57/2011);
 2. Odluka o utvrđivanju strategije razvoja energetike Republike Srbije do 2015. godine ("Sl. glasnik RS", br. 44/2005);
 3. Program ostvarivanja Strategija razvoja Republike Srbije do 2012. godine ("Sl. glasnik RS", br.17/2007).

Širi zakonski okvir za pripremu i realizaciju opštinskih projekata energetske efikasnosti čine:

 • Zakon o lokalnoj samoupravi (Sl. gl. RS, br. 129/2007);
 • Zakon o planiranju i izgradnji (Sl. gl. RS, br. br. 72/2009, 81/2009 i 24/2011) i prateći pravilnici;
 • Zakon o javnim nabavkama (Sl. gl. RS, br 116/2008) i prateći pravilnici;
 • Zakon o budžetskom sistemu (Sl. gl. RS, br. 54/2009, 73/2010 (pogledaj i čl. 42- 44) i 101/2010) i prateći pravilnici;
 • Zakon o komunalnim delatnostima (Sl. gl. RS, br. 88/2011.) i prateći pravilnici;Zakon o finansiranju lokalne samouprave (Sl. gl. RS, br. 62/2006 i 47/2011) i prateći pravilnici;
 • Zakon o javno-privatnom partnerstvu i koncesijama (Sl. gl. RS br. 88/2011);
 • Zakon o zaštiti životne sredine (Sl. gl. RS, br. 135/2004) i prateći pravilnici;
 • Zakon o proceni uticaja na životnu sredinu (Sl. gl. RS, br. 135/2004 i 36/2009) i prateći pravilnici.

Instrumenti politike za podsticanje povećanja energetske efikasnosti su:

 1. Zakonska regulativa - zakoni, lokalni zakonski i podzakonski akti, standardi i pravila;
 2. Ekonomske mere - porezi, subvencije, tarife;
 3. Istraživanje i razvoj - aktivnosti usmerene na razvoj energetski efikasnijih tehnologija, kako u sektoru proizvodnje energije, tako i u sektoru krajnje potrošnje.
 4. Razvoj usavršenih strategija u vezi sa promenom ponašanja (socijalni inženjering) mogao bi, takođe, da bude obuhvaćen istraživačko-razvojnim aktivnostima.
 5. Informisanje i obrazovanje - informisanje i obrazovanje potrošača energije kako da efikasnije koriste energiju.
 6. Podaci i statistika - obezbeđenje podataka o energiji radi definisanja strategija i praćenja razvoja, uključujući i istraživanje mogućnosti za štednju energije i njihova statistika obrada.


detaljnije u .pdf-u


17438967