Uz podršku

Poslovni partneri

Medijski partneri

Reklame

Klasifikacija delatnosti

Na ovoj stranici je kompletna klasifikacija delatnosti u privredi Republike Srbije na osnovu Uredbe o klasifikaciji delatnosti (“Službeni glasnik RS”, br. 54/2010).

Takođe, nudimo Vam i informaciju šta svaka od delatnosti konkretno obuhvata, odnosno ne obuhvata.

Za prikaz informacija o željenoj delatnosti, odaberite sektor delatnosti (po nazivu i/ili grupi), u levoj koloni stranice, a potom konkretno željenu delatnost po grani i grupi, u srednjoj koloni stranice.

UREDBA
O KLASIFIKACIJI DELATNOSTI
("Sl. glasnik RS", br. 54/2010)


Član 1.
Ovom uredbom propisuje se Klasifikacija delatnosti sa nazivima, šiframa i opisima delatnosti (u daljem tekstu: Klasifikacija).
Klasifikacija je opšti standard prema kojem se vrši razvrstavanje jedinica razvrstavanja u delatnosti.
Klasifikacija je odštampana uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Član 2.
Na osnovu Klasifikacije izrađuje se Lista skraćenih naziva delatnosti radi objavljivanja podataka i elektronske obrade.
Organ nadležan za poslove statistike izrađuje Listu skraćenih naziva delatnosti i objavljuje je na internet strani.

Član 3.
Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".Klasifikacija delatnosti (pdf dokument)

 


17310091